Mesto 2012. 12. 06.

Predstaví sa ako pracovník mesta a okráda ľudí

Nezákonne sa obohacuje muž, ktorý sa vydáva za pracovníka mestského úradu. 

FOTO: Ilustračné

Dňa 3. decembra 2012 v poobedňajších hodinách obdržala Mestská polícia Komárno oznámenie od občanov na Ulici Szinnyeiho v Komárne, že ich navštívil občan ktorý sa predstavil ako Jozef Nagy, a vydával sa za zamestnanca mestského úradu v Komárne na Oddelení sociálnych vecí.

Občanov uvádza do omylu tým, že oznam, že došlo k zvýšeniu starobného dôchodku a zároveň žiada späť peniaze.

Mestská polícia oznamujeme občanom, že Mestský úrad Komárno nemá zamestnanca menom Jozef Nagy a taktiež nikdy neriešila otázku starobného dôchodku v mieste trvalého bydliska a nikdy nevyberala peniaze za týmto účelom.

V prípade, že sa niečo podobné bude opakovať, alebo získate nejaké informácie ohľadne uvedeného popísaného skutku, ihneď volajte na telefónne číslo 159.

Vyjadrite svoj názor