Mesto 2018. 09. 06.

Predstavili sa Nezávislí pre Komárno

Zoskupenie Nezávislí pre Komárno je so svojimi 21 uchádzačmi na miesta poslancov, a kandidátmi na post primátora a viceprimátora najväčšou formáciou, ktorá sa uchádza o priazeň voličov v novembrových voľbách do orgánov miestnych samospráv. Dôraz kladú na súdržnosť, ktorej sila je kľúčom k rozvoju mesta. 

Vo štvrtok sa predstavili Nezávislí pre Komárno, 21-členná skupina nezávislých kandidátov do orgánov miestnej samosprávy. Lídrom skupiny je súčasný viceprimátor mesta Béla Keszegh, ktorý sa v novembri bude uchádzať o post primátora mesta. Skupina nezávislých v osobe Tamása Vargu predstavila aj svojho uchádzača o pozíciu viceprimátora, ktorý toto miesto zaujme v prípade zvolenia na post poslanca mestského zastupiteľstva.

Medzi kandidátmi našej skupiny sú jednak skúsení poslanci, a jednak nové posily plné elánu – o každom jednom z nich môžeme s presvedčením vyhlásiť, že sú to dôveryhodní ľudia, ktorí už vo svojej profesii i na poli občianskych aktivít preukázali svoje schopnosti. Na súčasných poslancov našej skupiny sa obyvatelia mesta mohli aj doposiaľ spoľahnúť. Poslanci nášho zoskupenia sa aktívne zapájali do práce miestnej samosprávy. Naše zoskupenie združuje pestrú paletu osobností – aj takýmto spôsobom chceme naznačiť, že chceme zastupovať skutočne každého Komárňana – starších i mladých, Maďarov aj Slovákov -, veď nasledujúce roky prinášajú pre naše mesto skvelé možnosti. Kľúčom k úspechu však môže byť jedine vzájomná úcta a súdržnosť.” – uviedol Béla Keszegh.

Naše zoskupenie je vynikajúcim príkladom toho, že v záujme spoločného cieľa dokážu tí správni ľudia skutočne spolupracovať. Komárno nepotrebuje nekonečné mlátenie prázdnej slamy a úskočné taktizovanie. Naše mesto má za potreby konštruktívnu diskusiu, správne zorganizované investície a aktívny styk s obyvateľmi. Nezávislí kandidáti nie sú členmi politických strán, ani hospodárskych záujmových skupín. Majú však svoj vyhranený rebríček hodnôt, svoje plány, ktoré chcú realizovať v spolupráci s občanmi mesta. Môžem zodpovedne prisľúbiť, že poslanci nášho zoskupenia budú pre občanov prístupní.” – dodal Tamás Varga.

Zoskupenie považuje za dôležitú spoluprácu s politickými stranami, nakoľko sú súčasťou celoštátneho rozhodovacieho aparátu a politiky. Je teda otvorené spolupráci, avšak práce v miestnej samospráve si vyžaduje predovšetkým ľudí, ktorí sa zaviazali presadzovať záujmy miestnej komunity. Ako členovia zoskupenia uviedli, náklady kampane hradia z vlastných zdrojov, príspevky a náklady s kampaňou spojené evidujú na transparentom účte. „Tak, ako tomu bolo pred štyrmi rokmi, aj teraz kladieme dôraz na to, že neprijímame žiadnu finančnú podporu – ani od podnikateľov, ani iných subjektov. Toto zaručuje našu nezávislosť v práci.” – zdôraznil Béla Keszegh, ktorý dodal, že veľkú väčšinu materiálov kampane si zhotovujú členovia zoskupenia sami – pre dobrú a činorodú skupinu toto ani problémom byť nemôže.

Jednou zo zásad nášho zoskupenia je skutočnosť, že robíme výlučne konštruktívnu kampaň, negatívnym prejavom sa vyhýbame. Napriek tomu, že pred voľbami je osočovanie súpera už zaužívanou taktikou, naše zoskupenie nechce hodnotiť ostatných – radšej občanom ponúkame balík rozvoja nášho mesta. Veríme, že Komárňania namiesto prázdnych rečí uprednostnia pokojné budovanie a záslužnú diskusiu. V prípade každého nášho kandidáta je očividné, čo dokázali. Myslím si, že väčšina v mestskom zastupiteľstve – ktorú naše zoskupenie ponúka – poskytne mestu väčšiu zábezpeku zjavného rozvoja.“ – vyjadril sa kandidát na post viceprimátora Tamás Varga.

V Komárne sa počas uplynulých štyroch rokov rozbehol pozitívny vývoj, v ktorom musíme súdržne pokračovať. Čaká nás ešte mnoho práce. Súčasný volebný cyklus sme začínali na čiernej listine, s mestskými firmami na pokraji krachu a zanedbanými inštitúciami. Odvtedy boli zrekonštruované mnohé cesty a chodníky, mesto získalo dotácie, investovali sme do športových inštitúcií, zrekonštruovali sme parky, naše školy a športové kluby dostávajú čoraz vyššie dotácie z mestského rozpočtu, rozrástol sa kalendár podujatí. Rozvoj a budovanie sú očividné. Nasledujúce roky prinášajú sľubné možnosti získavania dotácií – k úspešnému koncu tieto projekty dokážeme doviesť len spoločne. Je k tomu za potreby dobrá skupina, v rámci ktorej sa síce môžu vyskytnúť rôzne názory, avšak ciele sú spoločné.“ – zdôraznil kandidát na post primátora Béla Keszegh.

Kandidáti za poslancov 2. volebného obvodu:

 • Štefan Bende
 • Zoltán Bujna
 • Milan Drozd
 • Gábor Kollár
 • Silvia Lévaiová
 • Patrik Ruman
 • Baltazár Ryšavý (Boldi)
 • Csilla Szabó
 • János Vetter

 

Kandidáti za poslancov 3. volebného obvodu:

 • Attila Horváth
 • Szilárd Ipóth
 • Ľudovít Józsa
 • Béla Keszegh
 • Margit Keszegh
 • Dávid Kovács (Gerzson)
 • Róbert Mihalička
 • Katalin Papp Vargha
 • László Stubendek
 • Tímea Szénássy
 • Ľudovít Tóth
 • Tamás Varga

Ďalšie informácie o zoskupení nájdete na stránke www.4kn.sk.