Mesto Dél-komárom 2021. 09. 14.

Predstavitelia študentských spolkov Komárna a Komáromu sa stretli v univerzitnom tábore

Predstavitelia univerzitných spolkov z Komárna a susedného Komáromu sa poprvýkrát stretli v tábore Fenyves. Informuje kemma.hu.

Cieľom akcie je vytvoriť a následne udržiavať kontakty medzi predstaviteľmi študentských spolkov z Komárna a maďarského Komáromu. Celkovo sa zúčastnili predstavitelia desiatich spolkov.

Spoločnej diskusie sa zúčastnil napríklad aj primátor mesta Komárno Béla Keszegh, primátor mesta Komárom Molnár Attila, riaditeľka Klapka György múzea – Számadó Emese, a rektor Selyeho univerzity Juhász György.