Kultúra 2014. 03. 12.

Prekrásne Komárno. Fotografi hláste sa!

Občianske združenie Ahojte – Sziasztok usporiada aj tento rok v rámci 23. Komárňanských dní sprievodné podujatie, výstavu fotografií pod názvom Prekrásne Komárno.

Po vlaňajšej úspešnej akcii očakávame, že sa fotografi budú hlásiť aj do II. ročníka. A to bez ohľadu na vek a bydlisko.

Téma: Krásy Komárna (SK, HU) a Komárňanského okresu v obrazoch.

Počet prihlásených fotografií od jedného záujemcu: maximálne 5 kusov.
Formát: rozmer A3, rozlíšenie 300dpi.
Spôsob zaslania: elektronickou cestou na e-mailovú adresu info@ahojkomarno.sk.
Termín zaslania: do 6. apríla 2014 .

Miesto výstavy fotografií: Komárno, Shopping Center ( bývalý Prior) III. poschodie.
Slávnostné otvorenie výstavy: 25. apríla 2014 (piatok) v rámci Komárňanských dní.

Občianske združenie Ahojte – Sziasztok z vybraných fotografií zostaví exkluzívny obrazový materiál, a plánuje jeho vydanie s viacjazyčným odborným komentárom v knižnej forme. Našim zámerom je obrazové zverejnenie histórie, pamätihodností a krás mesta Komárno a jeho okolia.