Mesto 2015. 05. 20.

Prijatie Évi Bandor na mestskej radnici

Prestížne ocenenie za najlepšiu vedľajšiu rolu získala na 5. Medzinárodnom festivale v Pekingu herečka komárňanského Jókaiho divadla Éva Bandor, držiteľka ocenenia Jászai. Toto významné ocenenie získala za svoj výkon v Slovensko-Českom filme Deti.

„Čínskeho Oskara“ získal film režírovaný Jaroslavom Vojtekom tiež za kameramanský výkon a produkciu. Zahájenie a ukončenie festivalu bolo usporiadané v rozprávkovom prostredí jazera Yangi a ceny odovzdával svetoznámi režisér, producent a predseda poroty Luc Besson spolu so svetoznámym kung-fu hercom, Jackie Chan-om. Na záverečnej oslave Éva Bandor vyslovila svoje poďakovanie so slzami v očiach v slovenskom aj maďarskom jazyku za podporu, za dôveru a za toto významné ocenenie.
Primátor mesta Komárno László Stubendek a viceprimátor mesta Béla Keszegh prijali v priestoroch mestského úradu ocenenú umelkyňu, pozreli si jej cenu, oživili si chvíle odovzdávania ceny a vypočuli si zážitky herečky z festivalu. Primátor mesta sa poďakoval Eve Bandor za jej skvelý výkon a za to, že popri práci v divadle takouto významnou mierou prispela k propúagácii Komárna.

-dr-, -krá-