Mesto 2011. 07. 27.

Primátor odmietol darovať univerzite 10 000 eur

Ľudia, ktorí sa ‘točia’ okolo univerzity a zároveň sedia v zastupiteľstve, si odhlasovali dar, primátor ich zámer stopol.

Mestské zastupiteľstvo schválilo na poslednom riadnom zasadnutí dar Univerzite Jánosa Selyeho vo výške 10 000 eur na spustenie vlastného projektu súvisiaceho s pomocou absolventom. Išlo o projekt s názvom Kariérne centrum. Hlasovalo sa bez širšej diskusie – požiadavka nebola predostrená ani pred finančnou komisiou a samozrejme nebola zahrnutá v rozpočte mesta.

Kvórum bolo počas hlasovania znížené tým, že na hlasovaní sedelo iba 15 poslancov. Stačilo teda 8 hlasov. Hlasovali aj štyria takí poslanci, ktorí majú s univerzitou spoločné záujmy, keďže dvaja sú priamo jej zamestnanci a ďalší dvaja sedia v Správnej rade univerzity. Podľa zástupcu primátora Tamása Nováka tak došlo u týchto poslancov ku konfliktu záujmov.

[poll id=”14″]

Primátor Anton Marek namietal už pred hlasovaním, pretože nielenže je mesto v ťažkej finančnej situácii, ale navrhujúci poslanci nepredostreli reálnu predstavu, ako by mesto malo túto položku vykryť. Navyše majú podľa našich informácií finančné problémy spojené so skrátením rozpočtu zo strany mesta viaceré školy a škôlky, o kultúre a športe nehovoriac. Keďže mesto ako také nemá na pôsobenie univerzity nijaký dosah a tá spadá pod správu štátu, išlo by prakticky o vyhodenie peňazí von oknom. To si mesto nemôže podľa primátora dovoliť a toto rozhodnutie preto stopol.

Vyjadrite svoj názor