Mix 2018. 12. 11.

Prvá časť Komplexného onkologického centra už slúži pacientom

Skupina Agel uviedla v pondelok do prevádzky zrekonštruovanú časť radiačnej onkológie v Nemocnici Komárno, ktorá bude súčasťou vznikajúceho Komplexného onkologického centra. Náklady na rekonštrukciu dosiahli 4 milióny eur. 

V rámci prvej etapy sa vybudovalo nové moderné pracovisko radiačnej onkológie typu II.A. Pacienti získali rozšírenú diagnostickú sekciu, čo im umožní zvýšený počet CT vyšetrení na najnovšom type CT simulátora. Onkologicky chorí pacienti majú k dispozícii aj jeden z najmodernejších lineárnych urýchľovačov v strednej Európe.

„Nová technológia, jediná svojho druhu v regióne Slovenska a Čiech, prináša možnosť využitia špeciálnych ožarovacích techník V-MAT a IMRT ako štandard liečby u všetkých pacientov. Denne pred každou frakciou u všetkých pacientov robíme kontrolné zobrazovacie snímky tzv. kV CBCT, čo znamená zabezpečenie absolútne špičkovej úrovne kvality pri liečbe. Ide o tzv. obrazom riadenú rádioterapiu, čo je samozrejmosť u každého pacienta, s možnosťou on line a off line verifikácie. Súčasťou stroja je špeciálny dvojvrstvový viaclistový kolimátor pre dynamické tvarovanie zväzku žiarenia,“ uviedol Pavel Demeter, primár oddelenia klinickej a radiačnej onkológie.

V nemocnici je inštalovaný aj najmodernejší rad CT prístroja pre potreby rádioterapie vôbec. Ide o diagnostický prístroj na lokalizáciu cieľového objemu, izocentrické nastavenie, reprodukujúce všetky ožarovacie podmienky a zároveň plnohodnotnú diagnostiku. Taktiež umožňuje snímanie pohybu hrudníka – tzv. respiratory gating – pri plánovaní ožarovania nádorov v oblasti hrudníka, povedal Demeter.

Projekt Komplexného onkologického centra je najväčšou investíciou skupiny Agel na Slovensku za posledné roky. Podľa predpokladov preinvestuje skupina do roku 2022 v súvislosti s realizáciou projektu viac ako 20 miliónov eur.

  „Komplexné onkologické centrum predstavuje novú úroveň kvality zdravotnej starostlivosti na základe inovatívnych a na Slovensku unikátnych procesov a technologického vybavenia. Jeho niekoľkoročnú realizáciu má na starosti projektový tím zložený z odborníkov vo svojej oblasti, ktorý spolupracuje v rámci Českej a Slovenskej republiky,“ poznamenal Miroslav Jaška, riaditeľ Nemocnice Komárno.

Centrum by malo slúžiť pre viac ako 500.000 ľudí zo spádovej oblasti južného a stredného Slovenska. Oblasť zahŕňa okresy Komárno, Nové Zámky, Levice, Zlaté Moravce, Dunajská Streda, Šaľa, Galanta, Veľký Krtíš a Krupina.

(tasr)