Mix 2019. 12. 16.

Onkocentrum v Komárne je pripravené nahradiť výpadok lineárnych urýchľovačov na západnom Slovensku

Komplexné onkologické centrum Nemocnice Komárno, člen skupiny AGEL, je pripravené vyjsť v ústrety pacientom zo západného Slovenska a Bratislavy, kde je kvôli zavádzaniu nových lineárnych urýchľovačov do medicínskej praxe dočasne pozastavená činnosť existujúcich zariadení. V rámci onkologických diagnóz je totiž dôležité, aby uvedený výpadok mal čo najmenší dopad na pacienta a zbytočne sa nepredlžovali čakacie doby na radiačnú terapiu.

,,Komplexné onkologické centrum je pripravené okamžite prejsť na rozšírený režim s predĺžením každodennej doby svojej činnosti až do neskorých večerných hodín počas pracovných dní. V prípade nevyhnutnej potreby je možné zabezpečiť rozšírenie činnosti lineárneho urýchľovača aj počas víkendov“, uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ AGEL SK Michal Pišoja. Spoločnosť o tejto ponuke informovala ministerstvo zdravotníctva aj zdravotné poisťovne a listy odišli aj konkrétnym nemocniciam. ,,Personálne aj kapacitne sme pripravení prevziať a odliečiť prevažnú väčšinu pacientov, ktorí by na rádioterapiu museli čakať neúmerne dlhý čas. Máme zavedený veľmi dobre fungujúci časový manažment pacientov, aby sa možnosti nášho lineárneho urýchľovača maximálne využili. U nás nie sú takmer žiadne čakacie doby“, upresnil riaditeľ Nemocnice Komárno Miroslav Jaška.

Komplexné onkologické centrum v Komárne patrí aktuálne k najlepším centrám v Európe. Už vyše roka je tu v prevádzke najmodernejší lineárny urýchľovač Halcyon s CT simulátorom. Ide o prvý prístroj svojho druhu v Čechách a na Slovensku, jeho zaobstaraním sa preskočili štyri vývojové generácie lineárnych urýchľovačov. Za 365 dní jeho prevádzky sa podarilo odliečiť  viac ako 900 pacientov, lieči takmer všetky onkologické diagnózy.

,,Hlavným prínosom tohto prístroja je rýchlosť a presnosť ožarovania. Pacient dostáva menej tzv. nežiadúcej radiačnej dávky, cielene sú ožarované požadované miesta, podľa možností bez zásahu okolitých zdravých tkanív. Keďže ročne pribudne na Slovensku takmer 23 000 nových pacientov s onkologickým ochorením, náš prístroj dáva pacientom šancu v boji so zákernou diagnózou“, vysvetľuje primár oddelenia klinickej a radiačnej onkológie Nemocnice Komárno MUDr. Pavel Demeter.  

Najčastejšími diagnózami, ktoré sú v onkocentre Komárno liečené je rakovina prsníka, ďalej nasleduje rakovina konečníka, pľúc, prostaty a poradie v prvej päťke liečených diagnóz uzatvára rakovina orgánov ORL. Mesačne absolvuje rádioterapiu asi 75 až 90 nových pacientov, vek pacientov sa môže pohybovať od 20 do 100 rokov. Liečba je preplácaná všetkými zdravotnými poisťovňami.

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková

Hovorkyňa skupiny AGEL SK

martina.pavlikova@agel.sk

+421 911 169 377