Mesto 2015. 12. 18.

Regionálne jedinečnosti

Regionálna rozvojová agentúra Komárno zbiera regionálne špecifiká, jedinečnosti okresu Komárno. Každý obyvateľ okresu môže vyplnením návrhového listu prihlásiť hodnoty a produkty zo svojho okolia, ktoré sú z regionálneho hľadiska rozhodujúce a významné, ktoré obyvateľstvo považuje za typické a všeobecne známe.
Regionálne jedinečnosti sa zbierajú v šiestich kategóriách: kultúrne dedičstvo, prírodné a budované prostredie človeka, poľnohospodársky a potravinársky priemysel, priemyselné a technické riešenia, turizmus a gastronómia, zdravie a životný štýl, šport. Každá obec sa môže pýšiť kostolom, známym rodákom, alebo tradičným jedlom, nápojom, ktoré odzrkadľujú tvorivú činnosť, tradície a vedomosti regiónu. Vytvorenie zoznamu týchto jedinečností a ich propagovanie významne prispeje k šíreniu dobrého mena regiónu, k posilneniu regionálnej identity a zvýšeniu záujmu turistov o územie.

Návrhový list je uverejnený na stránke rrakn.sk. Zašlite nám Vaše návrhy!

RRA Komárno