Mesto 2023. 03. 28.

Rekonštrukcia futbalového štadióna sa začne v máji!

S rekonštrukciou futbalového štadióna v Komárne sa začne už od mája 2023, konštatuje futbalový klub KFC v Komárne. Zhotoviteľ bude mať následne 15 mesiacov na realizáciu diela.

„Na tento deň sme čakali dlho. Mesto Komárno si zaslúži moderný športový areál, ktorý naplní očakávania odbornej a aj laickej verejnosti. Som rád, že máme za sebou nesmierne náročnú etapu realizácie výberu zhotoviteľa. Po celý čas sme museli čeliť viacerým problémom a komplikáciám, ktoré nám pripravili záujemcovia o túto zákazku, avšak nakoniec sme tento proces úspešne a v zmysle zákona dotiahli do konca. Pevne verím, že nový štadión spolu so svojim zázemím bude dobre slúžiť nielen futbalistom ale poskytne aj verejnosti ďalšie zaujímavé priestory na rôzne akcie a podujatia organizované v meste Komárno,” uviedol prezident klubu KFC Juraj Baráth.

Na základe súťaže na výber zhotoviteľa diela v zmysle podmienok zverejnených v Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania č. 30/2022 – 01.02.2022 pod zn. 8205 – MRP a Vestníku Publikačného úradu EÚ č. 2022/S 021-050913 zo dňa 31.01.2022 bola súťaž v marci 2023 vyhodnotená a uchádzači boli informovaní o výsledku vyhodnotenia záverečných ponúk. Kedže už žiadny z uchádzačov nepodal námietky k vyhodnoteniu, mohol klub KFC Komárno koncom marca pristúpiť k podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom, ktorým sa stala skupina dodávateľov pod označením: SKUPINA SK2 – konzorcium. Skupinu reprezentujú spoločnosti Delaty 9 Project. s.r.o., Slovenská republika a FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zrt., Maďarská republika.