Mesto 2013. 02. 19.

Revitalizácia Mŕtvaku dostáva jasnejšie obrysy rekreačnej oblasti

Z Mŕtveho ramena chce mesto prírodné kúpalisko. Začalo s revitalizáciou okolia a podujalo sa aj na boj so znečistenou vodou. Upravovaná rekreačná zóna pritiahla viac ľudí už v minulom roku.

Budeme sa chodiť k Mŕtvaku kúpať a zabávať? FOTO: Fulcrum, panoramio.com
Budeme sa chodiť k Mŕtvaku kúpať a zabávať? FOTO: Fulcrum, panoramio.com

Oblasť vážskeho Mŕtveho ramena je populárnou lokalitou najmä pre letné aktivity a už dlho sa obyvatelia dožadujú skultúrnenia jeho okolia, či vyčistenia vody. Doteraz sa sa o to pokúšali viacerí, dokonca na začiatku marca a apríla 2012 prišli správy o tom, že o výstavbu a prevádzkovanie verejnej pláže pri Mŕtvaku má developer.

Vtedy sa hovorilo o tom, že má v pláne preinvestovať 780 000 eur na revitalizáciu. Takmer desaťtisíc metrov štvorcových rozsiahly priestor by si prenajal za symbolickú sumu na 30 rokov. Hoci poslanci mestského zastupiteľstva vtedy prijali vyhlásenie o zámere investora, zmluva s mestom podpísaná nebola. Primátorovi Antonovi Marekovi sa nepáčili podmienky, ktoré si v zmluve developer kládol a momentálne neprebieha ďalšia komunikácia o projekte.

„Po čase prišli s tým, že bude výstavba stáť milión eur a chceli mať právo areál predať, pokiaľ by nemali financie na jeho prevádzku,“ priblížil postup developera pre portál Ahoj Komárno Marek. Projekt zároveň obsahoval také stavebné úpravy, ktoré sú s pôvodnou myšlienkou prírodného kúpaliska nezlúčiteľné a vnášali do projektu pochybnosti. Investor nechcel garantovať ani to, že by v prípade zlyhania projektu vrátil okolie do pôvodného stavu. 

Mŕtve rameno tak ostalo vo svojom nezmenenom stave. Podľa Mareka ide o veľmi zanedbanú oblasť, ktorej stav sa rozhodli riešiť po dlhom čase. Opäť je však veľkým problémom financovanie. Blízkosť cyklistickej trasy je pre rameno pozitívom, no k samotnej vode sa z nej dostať len tak ľahko nedá.

Na realizácií megalomanského projektu sa mesto s investorom nedohodlo.
Na realizácií megalomanského projektu sa mesto s investorom nedohodlo.

Súčasným plánom je premena priľahlého lesa na lesopark na západnej strane Mŕtvaku. „Obrátili sme sa na životné prostredie, aby nám ukázali stromy, ktoré sa dajú odstrániť, aby bol les priechodný. Za každý strom ale zaplatíte spoločnosti, ktorá ho vyrúbe, také peniaze, že vás prejde chuť to robiť,“ opisuje Marek. Okrem stromov v tamojšom lese zarastajú kry, výnimočné nie sú ani smeti a iný odpad. Mesto dalo preto možnosť obyvateľom z okolia, aby pomohli s výrubom označených stromov, no pod podmienkou, že daný kúsok úplne vyčistia od špiny a porastov. Buldozérom sa potom podarilo zarovnávať priľahlý terén, čo si obyvatelia všimli už v roku 2011.

Vedenie mesta dokonca zorganizovalo brigádu zamestnancov mestského zastupiteľstva, ktorí pomáhali čistiť a „načistili“ 50 vriec odpadu. Pozvaní boli aj poslanci, no prišli len traja. 

Pri úprave rekreačnej zóny pomáhalo mestu aj uchádzanie sa o príspevok z nadácie Ekopolis, vďaka ktorému mohla byť ešte pred letom 2011 táto rekreačná zóna spríjemnená drevenými altánkami.

Druhá strana predstavuje trochu väčší problém a pracovať sa na nej bude zrejme aj v roku 2014. Zámerom je vyčistiť breh Mŕtveho ramena tak, aby sa dalo bez problémov prejsť okolo neho. V spolupráci s Povodím Váhu zahájili výrub stromov, ktoré boli zväčša prehnité, padnuté do vody a dalo sa o nich povedať, že predstavujú nebezpečenstvo. Vyrúbalo sa 30 stromov, mesto plánuje v oblasti vysadiť 200, ktoré sú už podľa našich informácií objednané. Zanesené brehy môže Povodie následne vyčistiť svojimi prostriedkami.

Vyjadrite sa v diskusii pod článkom!

Čo by na verejnom kúpalisku nemalo chýbať? Uberá sa vedenie mesta správnym smerom?

Takéto úpravy by viedli k tomu, aby sa dalo rameno obísť popri brehu trebárs aj na bicykli, sprístupnila by sa oblasť pre rybárov, ktorí sa v húštinách doteraz trápili a zároveň by sa im uľahčila situácia s čiernymi rybármi, pre ktorých predstavoval neprístupný terén vhodné prostredie.

„Dlho sa hovorilo to, že sa nedá z Mŕtvaku vypustiť voda, lebo je výpustný kanál zváraný. Čuduj sa svetu, za pomoci pracovníkov povodia sa nám to podarilo. Oni vedia, ako sa to dá robiť,“ povedal Marek. Následne sa do ramena napustila nová voda, a tento postup by sa niekoľkokrát ročne mal zopakovať, čím sa kvalita vody v Mŕtvaku podstatne zlepšuje.

20121207_095851s
Práce na vyčistená cesty okolo mŕtveho ramena Váhu budú pokračovať zrejme až do roku 2014. FOTO: komarno.sk

Mesto malo indície, že niektoré obydlia postavené pri severozápadnom výbežku zrejme nemajú vybudovanú kanalizáciu a odpad vypúšťajú priamo k ústiu kanála do Mŕtvaku, alebo priamo do neho. Aj preto doň nebolo dlhý čas možné napustiť čistú vodu. Vedenie sa preto obrátilo na hygienikov a pracovníkov povodia, ktorí mali prostriedky a právo na kontrolu oblasti. Niekoľko takýchto stavieb už bolo odhalených a majiteľom bol daný čas na riešenie situácie pod hrozbou pokút. „Chceme zabezpečiť, aby bolo z hygienického hľadiska možné kúpať sa,“ dodal primátor.

Vedenie mesta momentálne zvažuje ďalšie plány. Jedným je už spomínaná revitalizácia a vytvorenie prírodného kúpaliska, druhá sa zameriava na možnosť vytvorenia priestoru pre rôzne akcie, akou bol aj letný festival LAKE UP! To, či bude vybudované stále pódium, alebo nie, ešte ostáva otázkou budúcnosti, Marek však zrejme bude chcieť osloviť podnikateľov z mesta, aby pri jeho stavbe pomohli.