Ľudia 2021. 03. 15.

Romana z Komárna vyrobila honosný veniec inšpirovaný Podunajskom

Romana Mačicová, mladá študentka etnológie a folkloristiky, už na strednej škole našla cestu, po ktorej bude kráčať. Svoje miesto zaujala v súbore Slovenskí rebeli a tak si dievča z Komárna vytvorilo vzťah nie len k tancu, ale aj k folklóru, ktorého súčasťou sú aj tradície, zvyky a s tým spojené oblečenie a doplnky.

Romana nie je žiadnym nováčikom vo svete folklóru a ľudového odievania. Svoju prvú kvetinovú čelenku vyrobila v roku 2014 a dnes sa môže popýšiť kúskom, ktorý sa ocitol na Ski World Cup Jasná. Popri štúdiu etnológie a folkloristiky na UKF v Nitre sa tak rodáčka z Komárna venuje celkom jedinečnému koníčku v podobe výrobe vencov a párt. „Ľudový odev je veľmi rozmanitý a plný inšpirácie, nie len čo sa týka samotného odevu ale aj odevných doplnkov medzi ktoré patria aj party a vence. Tie boli pre mňa zaujímavé hneď od začiatku, keďže sú veľmi vzácne a je ozaj náročné dostať sa k originálom, prišlo mi prirodzené pokúsiť sa o výrobu aspoň niektorých,“ hovorí Romana.

Romana so svojím vencom

Romanu oslovil tím z projektu Party v 21. storočí, ktorý chcel víťazkám Ski World Cup Jasná spolu s titulom FLOWER QUEEN OF JASNA odovzdať 4 party, ktoré budú reprezentovať Liptov a Podunajsko. Medzi Slovenské klenoty sa tak zaradil veniec z Martoviec, ktorý zaujme hneď na prvý pohľad, nakoľko pôsobí veľmi honosne. „Svadobný veniec bol tým prvkom, ktorý odlišoval nevestu od ostatných dievok. Nárečovo sa mu hovorilo menyaszonyi koszorú. Vyrábal sa z umelých kvietkov, zlatých klasov a korálikov. Zlaté klasy sa vo venci začali používať v medzivojnovom období a symbolizovali hojnosť,“ hovorí Romana o svojom diele, ktoré nakoniec na Ski World Cup Jasná svoju víťazku nenašlo. Ale čo nebolo, ešte môže byť!

Romana vytvorila veniec na základe viacerých predlôh. Boli to staršie aj novšie vence a dokonca jeden z nich je uložený aj v depozitári Podunajského múzea, ďalší dnes používa dedinská folklórna skupina. Celková výroba tohto konkrétneho venca trvala Romane približne 25 hodín. Komárňanka našla inšpiráciu v tejto tematike aj vďaka svojej bakalárskej práci, ktorá je tiež venovaná obci, z ktorej veniec pochádza.

Vo vencoch a folklóre nachádza Romana oddych, inšpiráciu a vášeň o čom svedčí aj jej účasť v súťaži Miss Folkór v roku 2018. Medzi 11 finalistkami si Romana vybojovala titul prvej vicemiss Folklór.

Zdroje: Romana Mačicová, Party v 21. storočí
Príspevok bol uverejnený v mesačníku AhojSzia 3/2021