Región 2021. 07. 08.

RÚVZ v Komárne zistil borélie v 20 percentách kliešťov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Komárne pokračuje v monitoringu kliešťov v okrese Komárno. Úrad začal s kontrolou kliešťov už koncom mája, keď zisťoval podrobné informácie o ich aktivite a tiež o rizikách nákazy lymskou boreliózou.

Monitoring sa robí v mesačných intervaloch. „Chceli sme ľuďom pomôcť a povedať im, kde sú kliešte aktívne a kde nie. Zachytené kliešte následne vyšetrujeme RT-PCR metódou na borélie,“ uviedol mikrobiológ z RÚVZ Komárno Martin Sojka.

V júni monitoring ukázal najvyššiu aktivitu kliešťov v lokalitách Kava, Konkoly, Dropie a Číčovské rameno. Spolu bolo zozbieraných 87 kliešťov, pričom v 12 bola dokázaná Borrelia burgdorferi. Baktéria, ktorá spôsobuje u človeka lymskú boreliózu, tak bola zachytená približne v 14 percentách kliešťov. V júli sa podiel infikovaných jedincov zvýšil. „RÚVZ Komárno zistil borélie v 20 percentách vyšetrených kliešťov,“ informoval úrad.

RÚVZ odporúča, aby ľudia v lokalitách s výskytom kliešťov dodržiavali odporúčané opatrenia. „Treba používať účinné repelenty a prikrývať si pokožku dlhým oblečením hlavne na miestach s vysokou trávou, čiastočne zatienených, pri prechodoch lúky a lesa či v nízkych krovinatých porastoch. Prisatého kliešťa je potrebné čo najskôr správnym spôsobom odstrániť, keďže riziko infekcie boréliami sa zvyšuje s dobou, po ktorú je kliešť prisatý,“ odporučili odborníci z RÚVZ Komárno.

(teraz.sk)