Mesto 2022. 06. 02.

Rozbory vody v časti Komárna potvrdili, že voda je opäť pitná

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Komárne zrušil rozhodnutie zákazu používania vody ako pitnej na uliciach Baštová, Zlievarenská, Krivá a Okružná v Komárne. Z výsledkov rozborov pitnej vody, ktoré boli vykonané akreditovanou spoločnosťou, a následne aj rozborov vykonaných pracovníkmi RÚVZ Komárno, vyplýva, že voda dodávaná rozvodmi verejného vodovodu môže byť odoberaná ako pitná v zmysle platnej vyhlášky, informovali Vodárne a kanalizácie mesta Komárna (KOMVaK).

Na zhoršenú kvalitu vody na Zlievarenskej, Krivej a Baštovej ulici upozornili vodárne a kanalizácie 12. mája. Na priamu spotrebu odporučili používať len balenú vodu, prípadne vodu z cisterny s pitnou vodou. Spoločnosť KOMVaK od nahlásenia prvého podnetu systematicky pracovala na zistení príčiny lokálneho znečistenia.

Po vykonaných opatreniach, preplachoch siete a prevedených meraniach bol lokalizovaný úsek, na ktorom znečistenie vodovodnej siete vznikalo. „Pristúpili sme ku kontrole jednotlivých odberných miest na tejto vetve, pričom boli kontrolované samotné vodovodné prípojky i vlastné zdroje vody pri nehnuteľnostiach,“ potvrdilo vedenie spoločnosti.

V najbližšom období firma pristúpi k montáži spätných klapiek na jednotlivých vodovodných prípojkách vetvy verejného vodovodu na časti Baštovej ulice. Súčasne bolo v danej veci podané oznámenie na okresný úrad, odbor životného prostredia. KOMVaK upozorňuje, že prepojenie vnútorných rozvodov napojených na verejný vodovod s potrubím z iného zdroja vody predstavuje zdravotné riziko nielen pre majiteľa a členov domácnosti, ale aj širšieho okolia.

Zdroj: teraz.sk