Mix 2022. 05. 10.

Aktivita kliešťov v okrese Komárno významne stúpa

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Komárne vykonáva vo svojom okrese pravidelný monitoring aktivity kliešťov od mája 2021. Cieľom je informovať obyvateľov a návštevníkov okresu o výskyte kliešťov v okrese, upozorniť na preventívne opatrenia pri pobyte v prírode, prípadne ukázať premorenie kliešťov najčastejšie prenášanými patogénmi.

„Na prelome mesiacov apríl a máj, kedy sme vykonali ostatný monitoring, sme zaznamenali strednú alebo vysokú aktivitu kliešťov v desiatich z jedenástich sledovaných lokalít, na jednej lokalite bola aktivita kliešťov extrémne vysoká,“ zhodnotil RNDr. Martin Sojka, PhD. z RÚVZ v Komárne.

AKO PREBIEHA MONITORING A ČO JE TO VLAJKOVANIE?

V rovnomerne rozmiestnených indikátorových lokalitách v mesačných intervaloch vykonáva RÚVZ Komárno zber kliešťov metódou vlajkovania. Používa sa na to biely flanel s rozmermi 1 m x 1 m pripevnený na držadlo, takže pripomína vlajku. Touto pomôckou sa prechádza po povrchu lokality, ktorý pracovníci monitorujú. „Keď sa o kliešťa v tráve obtrie flanel, kliešť sa naň reflexívne prichytí,” vysvetľuje doktor Sojka. “Na bielom flaneli sú potom kliešte dobre viditeľné, takže ich rýchlo zbadáme, pozbierame a spočítame,” uviedol. Aktivitu kliešťov vyhodnocuje RÚVZ Komárno podľa toho, koľko kliešťov sa zachytí na flanel počas 20 minút vlajkovania. Ak sa nájdu štyri a menej, ide o nízku aktivitu (zelená farba). Od 5 do 9 je to stredná aktivita (žltá aktivita) a o vysokej aktivite (červená farba) hovoríme, ak sa na flanel zachytí 10 a viac kliešťov.

Prípadná nula nazbieraných kliešťov automaticky neznamená, že sa kliešte v danej lokalite vôbec nevyskytujú. Tento údaj ukazuje na nízku aktivitu kliešťov v danej lokalite v čase monitoringu. Zozbierané kliešte pracovníci RÚVZ vyšetrujú metódou real-time PCR na prítomnosť baktérií spôsobujúcich lymskú boreliózu (Borrelia burgdorferi s.l.) a v tomto roku sa začína aj s testovaním na prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy.

KDE NÁJDETE PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY?

Kliešte sa monitorujú v jedenástich lokalitách v komárňanskom okrese. RÚVZ tento rok prvý monitoring vykonal vo februári, pričom už takto skoro boli pozorované viaceré lokality so zvýšenou aktivitou kliešťov. Výsledky marcového monitoringu už poukázali na vysokú aktivitu kliešťov, na prelome apríla a mája už bola aktivita kliešťov stredná až vysoká, pričom v jednej lokalite dokonca extrémne vysoká. Stručnú informáciu pre verejnosť o výskyte kliešťov sú zverejnené každý mesiac, spolu s komentárom a prípadnými upozorneniami na webových stránkach RÚVZ so sídlom v Komárne (www.ruvzkn.sk). „Ľudia si tak môžu urobiť obraz o aktivite kliešťov. Keď vidia, že kliešte sú aktívne, prirodzene si začnú viac dávať pozor,” hovorí RNDr. Martin Sojka z RÚVZ v Komárne. “Nie je na mieste báť sa ísť do prírody. Namieste je ísť do prírody s rešpektom. Prevencia je základ,” dodal na záver.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky