Mesto 2011. 08. 29.

Selyeho univerzita sa kariérneho centra nechce vzdať

Vo veci daru 10 000€ žiada o prelomenie primátorovho veta.

Koncom júla sme vás informovali, že primátor Anton Marek vetoval rozhodnutie mestského zastupiteľstva o tom, že má mesto prostredníctvom daru vo výške 10 000€ podporiť vznik kariérneho centra v rámci Univerzity J. Selyeho v Komárne.

Univerzita sa však kariérneho centra vzdať nechce a žiada poslancov miestneho zastupiteľstva, aby svojimi hlasmi veto primátora prelomili. Bude na to síce potrebná trojpätinová väčšina, no vedenie univerzity si verí.

Vedenie univerzity vo svojom vyhlásení uvádza, že vytvorenie kariérneho centra určite nie je v rozpore so záujmami mesta, keďže má pomáhať bývalým i súčasným študentom univerzity pri hľadaní zamestnania a tak napomôcť zlepšeniu zlej situácie v regióne.

Spoliehajú sa pritom na 17 hlasov, ktorými v mestskom zastupiteľstve disponujú strany SMK a Most-Híd, s odvolaním sa na predvolebné programy z rokov 2006 (SMK), resp. 2010 (Most-Híd).  Išlo o parlamentné voľby a programy, podľa ktorých mala  vláda podporovať vznik kariérnych centier pri jednotlivých univerzitách.

Proti návrhu hovorila podľa vedenia mesta zlá finančná situácia. Mnohé školy a škôlky sa len s nevôľou pozerali na to, ako sme chceli darovať nemalé peniaze univerzite, ktorá v skutočnosti nie je v správe mesta, pričom mnoho z nich sa borí s finančnými problémami.

Vyjadrite svoj názor