Mesto 2015. 12. 09.

Škôlkári po celom Slovensku sa učia z pracovného zošita z Komárna

Jazyková škola PRO AMERICANA pokrstila nové vydanie pracovného zošita.

Už takmer každý Komárňan počul o jazykovej škole ProAmericana, no len málokto vie, počas svojho 20 ročného pôsobenia na Slovensku vytvorila vlastný metodický postup. Ten uznávalo aj Ministerstvom školstva a prostredníctvom neho sa obzvlášť šikovne vzdelávajú už tisíce žiakov po celej republike. Okrem vlastného postupu si škola vytvorila aj vlastné didaktické pomôcky – pracovné zošity, pexesá, kreslené farebné flashkarty. Pracovný zošit pre škôlkarov bol vylepšený a jeho druhé vydanie bolo publikované v septembri.

„Sme veľmi hrdí na tretie vydanie nášho pracovného zošita,“ hovoria majitelia jazykovej školy PRO AMERICANA, Ladislav Plachý a jeho manželka Eva. Už predošlé vydanie bolo podľa nich vysoko kvalitné, ale tohto roku výrazne opeknelo. Tentoraz nájdete na všetkých stranách pracovného zošita krásne a zharmonizované ilustrácie, ktorých autorkou je grafička Székely Katalin pôsobiaca v Dunajskej Strede.

Vynovený pracovný zošit má osloviť hlavne škôlkarov. Koľko slov si ale dokáže osvojiť troj až šesťročné dieťa? „S pomocou našej metódy je to až 300 slov za školský rok. Navyše je schopné povedať niekoľko základných viet a fráz. Všetko sa postupne hravo učí tak, aby si angličtinu zamilovalo,“ vysvetľuje L. Plachý. Nečudo, že zaznamenávame úspechy a pre nás sa každý jeden, hoc aj malý, počíta.

Čo je základom vášho prístupu?

Vo výučbe postupujeme pomaly. Krok za krokom si učivo neustále opakujeme, až kým si ho dieťa neosvojí. Existujú metódy, ktoré preferujú prihováraniek dieťaťu anglickým jazykom už od prvých dní. My si ale nemyslíme, že to je správne. Najprv sa učíme slovíčko po slovíčku, ako napríklad: „lopta“ , neskôr toto slovíčko rozvíjame do slovných spojení „červená lopta“, „malá červená lopta“, a tak ďalej. Neskôr sa pokúšame tvoriť prvé jednoduché vety: „Hoď mi malú červenú loptu“, „Koho je táto lopta?“a takto ďalej postupujeme krok za krokom. Časom si dieťa ani neuvedomí a už vie samé formovať celé vety.

Čo obsahuje pracovný zošit?

Pracovný zošit je rozdelený dotém a ku každej z týchto tém sú obrázky, verše, a jednoduché vety. S myšlienkou vydať vlastný pracovný zošit prišla aj spoluzakladateľka jazykovej školy PRO AMERICANA, sestra Ladislava, pani učiteľka Eva Horská. Tá novú metodiku zostavila na základe svojich vlastných skúseností. Okrem pracovného zošita a metodiky je možnosť objednať si rôzne ďalšie  pomôcky ako pexesá, CD a DVD a taktiež 160 obojstranných kreslených farebných kartičiek.

Ako a kedy prebieha vyučovanie ?

V škôlkach pracujeme so skupinou 10 až 15 detí. Naši lektori, ktorí sú zamestnaní v rôznych častiach Slovenskaa dochádzajú do materských škôl v okolí svojho bydliska. V závislosti od požiadavky ponúkame krúžok anglického jazyka týždenne 1 x 45 minút alebo 2x 30 minút . V konečnom dôsledku to nie nákladné. Cena sa pohybuje okolo 10 EUR a rodičia platia podľa dochádzky svojich detí. Tí žiaci, ktorí sa už prostredníctvom našich metód oboznámili so základmi anglického jazyka, si jazyk obľúbili a naďalej dosahujú výborne výsledky v štúdiu aj v škole. To je vlastne aj našim cieľom, aby sa už v škôlke začalo osvojenie si cudzieho jazyka.

cb7e1a83-1fe8-4724-b9ca-419dacbc09da

8cf34760-608d-493a-8daf-a40fdefa3511

a0fa8d1e-4568-4142-8573-4106128f51e3