Kultúra 2017. 04. 26.

Otvorenie triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka

Riaditeľstvo Základnej školy  J. A. Komenského oznamuje, že pre veľký záujem zo strany rodičovskej verejnosti otvára v piatom ročníku (školský rok 2017/2018) triedu s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka.

Normatívne testy sa uskutočnia 25.5.2017 o 8,00 hod. v budove školy.

Testy sa budú skladať zo všeobecného testu z anglického jazyka, úroveň A1 a z psychologických testov (osobnostných testov).

Kritérium úspešnosti je kladné hodnotenie z psychologických testov, dosiahnutie 80% vo všeobecnom teste z anglického jazyka alebo maximálny počet žiakov na základnej škole. Určenie nižšieho počtu žiakov v triede je v kompetencii riaditeľky školy.

Prihlášky nájdete na webovej stránke našej školy, ktoré treba odovzdať na sekretariáte školy do 15.5.2017.

Podrobné informácie Vám poskytneme na tel. č. 035/7700811 a 0915794822 alebo na info@zskomenskehokn.sk