Mesto 2013. 11. 28.

Skrášlili Novú Stráž

V pondelok prijal primátor mesta Komárno Anton Marek zástupcov mestskej časti Nová Stráž. Na stretnutí sa zúčastnili Ján Deminger, Miroslav Rechtoris (konateľ firmy SSM Slovakia s.r.o), Tibor Bakoš a Tomáš Novák viceprimátor. Zástupca hlavného dodávateľa János Markotics sa kvôli pracovným povinnostiam stretnutia nemohol zúčastniť.

Primátor sa prítomným poďakoval za to, že svojou prácou aktívne prispeli ku skrášleniu a zveľadeniu prostredia v Novej Stráži. Ich pričinením boli vymenené dve autobusové zastávky v starej a novej časti, bol vybudovaný bezbariérový prístup aj so zábradlím na miestnu pobočku pošty a v neposlednom rade bol vynovený parčík pri železničnej stanici kde boli vysadené nové dreviny a kvety, umiestnené boli nové lavičky a držiaky na bicykle a malé detské ihrisko. „Poďakovanie patrí samozrejme aj obyvateľom a firmám z Novej Stráže, ktorí prispeli nielen finančne, ale aj svojou prácou. Taktiež ďakujeme banke ČSOB, ktorá na obnovu parku prispela finančne,“ povedal hovorca primátora Róbert Králik.

[juicebox gallery_id=“39″]

Myslí si, že táto súdržnosť obyvateľov a firiem z Novej Stráže by mala byť príkladom aj pre iné mestské časti, ale aj pre obyvateľov mesta Komárno. „Veď každý z nás môže svojou prácou, svojím prístupom prispieť ku skrášleniu svojho okolia a tým celého mesta,“ dodal hovorca.

TEXT: komarno.sk