Šport 2011. 07. 02.

Slovenský futbalový zväz mení názvy líg

Chvíľu hrozilo, že Komárno postúpi zo štvrtej ligy do štvrtej ligy.

Na stôl kompetentných orgánov sa totiž dostala návrh reformy názvov jednotlivých súťaží. Jasným, prakticky vopred rozhodnutým záverom bolo zrušenie názvoslovia, ktoré podľa zodpovedných vnášalo do systému zmätok. Pôvodne sa totiž najvyššia súťaž volala Corgoňliga a podradené sa postupne číslovali od jedna do päť. Štvrtá liga, ktorú hralo Komárno, bola teda vlastne piatou najvyššou súťažou.

Napokon sa prijali názvy, s ktorými môžeme byť aj my relatívne spokojní. Tretia liga to síce nebude, no ani štvrtá – súťaž, ktorú bude hrať KFC Komárno od novej sezóny, sa bude vola Majstrovstvo regiónu. Rozhodol o tom Západoslovenský futbalový zväz. Postupnosť je teda takáto – Prvá liga, Druhá liga, Tretia liga, Majstrovstvo regiónu, Štvrtá liga a Piata liga. Ešte že to nie je vôbec zložité a zmätočné …

Znamená to vlastne toľko, že štvrtá liga naďalej ostáva piatou ligou a KFC bude o postup do tretej ligy bojovať ‘znova’ tento rok, tentoraz však s inými súpermi, na inej úrovni.

Vyjadrite svoj názor