Región 2020. 08. 21.

SMK, Most-Híd a Spolupatričnosť podpísali vo v Komárne deklaráciu o vytvorení spoločnej strany

Predstavitelia maďarských strán ako SMK, Most-Híd a Spolupatričnosť a spečatili svoju dohodu 20. augusta podpísaním deklarácie o vytvorení spoločnej maďarskej strany. Stalo sa tak v Komárne, v Dôstojníckom pavilóne.

Na celkovej spolupráci sa strany dohodli už 7. augusta v Bratislave. Podnetom sa stala prehra strán v tohtoročných februárových parlamentných voľbách do Národnej rady SR. SMK je už niekoľko volebných období mimo parlamentu, Most-Híd z neho vypadol a Spolupatričnosť v ňom nikdy nebola.

„Všetci, ktorí tu stojíme, sme pochopili, že v prospech ľudí môžeme konať len vtedy, ak vytvoríme jednotu. Jednotu v rozmanitosti, ktorá nemôže znamenať stratu našej identity, popretie našich hodnôt, ale práve naopak, naša rozmanitosť ju musí posilniť,“ povedal predseda strany Most-Híd László Sólymos.

Predseda Spolupatričnosti Szabolcs Mózes zdôraznil význam podpísania deklarácie práve v deň sviatku uhorského kráľa sv. Štefana. Spolupatričnosť podľa Mózesa vznikla s cieľom zjednotiť maďarské strany a obnoviť maďarskú politiku na Slovensku. „Teraz sa podarilo urobiť prvý krok. Je to silný záväzok pre nás všetkých k vytvoreniu novej maďarskej jednoty,“ dodal. Strany by vďaka novému spojenectvu chceli osloviť ľudí, ktorí sa od nich odvrátili. Hospodársky a kultúrny rozvoj v regiónoch chcú zabezpečiť bez rozdielu na národnosť.

Zdroj: teraz.sk

Foto: Facebook MKP