Mesto 2012. 04. 24.

Sociálna poisťovňa chce komunikovať s lekármi elektronicky už v máji

Sociálna poisťovňa pokračuje v projekte rozširovania elektronických služieb pre svojich klientov. Ako prvú službu vlani predstavila elektronickú komunikáciu s odvádzateľmi poistného – zamestnávateľmi, ktorá je veľmi úspešná – už viac ako 99,6 percenta zamestnávateľov posiela Sociálnej poisťovni svoje výkazy elektronickou formou.

Druhá služba, ktorú Sociálna poisťovňa ponúka v týchto dňoch, je elektronická komunikácia s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti (zdravotníckymi zariadeniami, lekármi,  súkromnými a štátnymi ambulanciami), ktorí Sociálnej poisťovni poskytujú zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia (ide napr. o vyplnenie žiadostí o nemocenské, ošetrovné, tlačivá pri pracovných úrazoch a pod.). Namiesto papierových dokumentov budú môcť lekári podobne ako zamestnávatelia posielať svoje výkazy, ktoré im prepláca Sociálna poisťovňa, prostredníctvom internetu.

Pre lekára to bude znamenať zrýchlenie procesu úhrady (vykázania zdravotných výkonov, kde  stačí zaslať elektronický základný zúčtovací doklad bez faktúry), zníženie administratívnej zaťaženosti a nákladov (bezpapierová komunikácia, odstránenie nákladov na poštové služby) a okamžitý prístup k informáciám cez portál Sociálnej poisťovne SES (realizované úhrady, chybové hlásenia, prehľady a pod.) Novinkou bude aj možnosť vygenerovania potvrdenia o úhrade za zdravotné výkony na účely účtovníctva.

Zavedením tohto projektu do praxe v žiadnom prípade nedôjde k navýšeniu práce lekára, ale  len o zmenu spôsobu komunikácie v prospech všetkých účastníkov.

Na druhej strane, automatizácia procesov bude pre Sociálnu poisťovňu predstavovať zjednodušenie komunikácie s  lekármi, ušetrenie času a prostriedkov v porovnaní so súčasným dvojkrokovým spracovávaním papierových podkladov (samotný papierový základný zúčtovací doklad a faktúra) a automatizáciu spracovania elektronického základného zúčtovacieho dokladu od jeho prijatia až po samotnú úhradu na účet lekára.

V súčasnosti Sociálna poisťovňa v súčinnosti s vybranými lekármi a dodávateľmi ambulantných softvérov spustila testovaciu prevádzku projektu. Do konca apríla sa predpokladá úplné doladenie programového vybavenia a príprava na nábeh do produkčného prostredia. V pobočkách Sociálnej poisťovne je už v súčasnosti možné bezplatne a na počkanie požiadať o prístup k novej elektronickej službe, ktorá bude plošne 2 700 poskytovateľom zdravotnej starostlivosti sprístupnená v máji 2012. Zamestnanci Sociálnej poisťovne lekárom pri zriaďovaní tejto služby ochotne poradia.

TEXT: SP