Mesto 2011. 09. 08.

Spoločnosť Com-Média bez nového šéfa

Zoltán Pék, aktuálny konateľ spoločnosti, zostáva vo svojej funkcii. To je výsledok utorkového 12. zasadnutia komárňanského mestského zastupiteľstva.

Mestský poslanci po viachodinovej diskusii rozhodli o vypočutí prihlásených adeptov na funkciu konateľa Com-Média s.r.o. Vysvitlo, že zo šiestich prihlásených dvaja nespĺňajú podmienky konkurzu, preto bol prestor udelený len zvyšným štyrom kandidátom.

Mgr. Ľubica Balková už 20 rokov pracuje v miestnych médiách, od založenia je zamestnankyňou spoločnosti. Jej návrh koncepcie riadenia sľuboval vyvážené a rýchle spravodajstvo. Zdôraznila, že miestne médiá majú slúžiť občanom.

Róbert králik, známy miestny publicista a majiteľ webovej televízie, do svojho návrhu koncepcie zahrnul  aj skúsenosti zo svojej študijnej cesty z Ameriky v roku 2002. Povedal, že Komárňanskú televíziu a Komárňanské listy chce pretvoriť na profesionálnu dielňu a prinavrátiť im vysokú úroveň.

Ing. Tivadar Nagy, tretí prihlásený spomínal medzi iným aj svoje predchádzajúce skúseností v televízii.

Attila Vörös, štvrtý uchádzač o post konateľa rozprával vo všeobecnosti o mestskej televízii. Vo svojom koncepte mal aj dokumentárne filmy o jednotlivých častiach mesta a občanov mesta. Po vypočutí prihlásených 23 prítomní poslanci mesta v tajnom hlasovaní rozhodli nasledovne: Mgr. Ľubica Balková 2 hlasy, Róbert Králik 10 hlasov, Ing. Tivadar Nagy  1 hlas a Attila Vörös dostal 2 hlasy.

Až osem poslancov neodovzdalo svoj hlas. Keďže ani jeden z prihlásených na konkurz nedostal potrebných 12 hlasov na získanie pozície, hlasovanie síce bolo platné, ale nového konateľa nezvolili.

ZDROJ: bumm.sk

Vyjadrite svoj názor