Mesto 2020. 02. 28.

Mestské zastupiteľstvo si zvolilo hlavného kontrolóra mesta a riaditeľa mestskej mediálnej spoločnosti

K rozhodnutiu došlo 27. februára na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Zmena nastala na poste riaditeľa spoločnosti Com-Média s.r.o., ktorá je v stopercentnom vlastníctve mesta Komárno.

Napriek tomu, že na pozíciu hlavného kontrolóra mesta kandidovali štyria uchádzači, zvoleným sa stal Miklós Csintalan. Csintalan je tak zvolený už po štvrtýkrát na ďalších šesť rokov. Medzi kandidujúcimi sa popri Csintalanovi ocitli Banai Tóth Pál, Janette Čulíková a Bohumír Kóňa.

Následne členovia zastupiteľstva zvolili riaditeľa spoločnosti Com-Média s.r.o., ktorá prevádzkuje Komárňanskú televíziu a Komárňanské listy. Novým riaditeľom sa stal Peter Czékus, ktorý po odchode predchádzajúceho riaditeľa Györgya Battu ml., zastupoval jeho činnosť ešte ako šéfredaktor Komárňanských listov. György Batta opustil Com-Média s.r.o. vlani 4. apríla, nakoľko jeho pôsobenie ako nového člena Rady pre vysielanie a retransmisiu bolo nezlučiteľné s pozíciou riaditeľa.

Na pozíciu riaditeľa kandidoval aj bývalý kameraman Duna TV, Róbert Varga. Novozvolený riaditeľ Peter Czékus by počas svojej pôsobnosti chcel získať viac inzerentov a zdrojov príjmu na fungovanie Komárňanskej televízie a Komárňanských listov.

Zdroj: ma7.sk