Mesto 2012. 02. 13.

Komárňanská televízia musela prepúšťať

Regionálne televízie musia o konca roku 2012 prejsť na digitálne vysielanie. Komárňanská má náročný úkon “osladený”  znížením svojho rozpočtu.

Digitál je drahý
Spoločnosť Com-Média, ktorej úlohou je prevádzkovať mestskú televíziu a vydávať komárňanské listy, ostala od Rady pre vysielanie a retransmisiu povolenie na prechod na digitálne technológie, no čas na to má podľa legislatívy EÚ len do konca roku 2012. Prechod ale nebude lacný, podľa odhadov by zariadenia potrebné na digitálne vysielanie mali stáť až 70.000 Eur!

Alternatívou je internet
Poslanci mestského zastupiteľstva sa zaoberali aj myšlienkou presunúť televíziu na internet, čo by náklady na vybavenie podstatne znížili a bola by možná vyššia variabilita. Zrejme by pribudol aj priamy prenos z rokovania mestského zastupiteľstva. Je teraz na konateľovi spoločnosti Zoltánovi Pékovi, aby vypracoval technické a finančné návrhy alternatív.

Nižší rozpočet pre spoločnosť Com-Média už skresal týždenník Komárňanské listy na mesačník. Teraz sa mu musela podriadiť aj televízia, ktorá musela prepúšťať. “Aby spoločnosť mohla za týchto podmienok fungovať, bolo by nevyhnutné prepustiť štyroch zamestnancov a Komárňanské listy vydávať len raz mesačne. Na jednej strane sme dosiahli možnosť veľmi kvalitného moderného vysielania televíznych programov, na druhej strane strácame na ľudskej kvalite. Menej zamestnancov bude len veľmi ťažko zvládať nároky na obsahovo pestré, vyvážené televízne vysielanie,” píše Zoltán Pék.

Vyjadrite svoj názor