Región 2022. 03. 23.

Spoločnosti ARRIVA na Slovensku ponúkajú aj tento rok možnosť duálneho vzdelávania pre študentov stredných odborných škôl

V marci sa tisícky žiakov na celom Slovensku rozhodujú, na ktorú strednú školu si podajú prihlášku. Spoločnosť ARRIVA im aj tento rok ponúka možnosť duálneho vzdelávania, ktoré im okrem praktickej výuky ponúka hmotné zabezpečenie, finančné ohodnotenie i perspektívu budúceho zamestnania v stabilnej nadnárodnej spoločnosti.

Pre žiakov 9. ročníka základných škôl na Slovensku je marec už tradične mesiacom, keď po prvý raz rozhodujú o svojom živote a vyberajú si strednú školu a povolanie. Spoločnosť ARRIVA už od roku 2019 motivuje študentov k tomu, aby si vyberali duálne vzdelávanie na európskej úrovni v odboroch autoopravár – mechanik (2487 H 01), autoopravár – elektrikár (2487 H 02) či autoopravár – karosár (2487 H 03). Okrem teoretických poznatkov nadobudnú aj praktické zručnosti i perspektívne zamestnanie v modernom a inšpiratívnom pracovnom prostredí stabilnej nadnárodnej spoločnosti.

„Program duálneho vzdelávania sa medzi študentmi stredných odborných škôl teší veľkej obľube. Záleží nám na pozitívnej motivácii mladých ľudí, preto im okrem kvalitného vzdelania na európskej úrovni ponúkame aj rôzne benefity, vrátane finančného ohodnotenia,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti ARRIVA László Ivan.

V rámci praktickej výučby majú žiaci zabezpečené nielen ochranné pracovné prostriedky, ale aj stravovanie, ktoré je v čase praktického vyučovania plne hradené spoločnosťou ARRIVA. Študenti sa tiež môžu tešiť na finančné ohodnotenie za produktívnu prácu už od 1. ročníka vo výške 50 – 100 % minimálnej hodinovej mzdy v závislosti od navštevovaného ročníka denného štúdia, zručností študenta či kvality a náročnosti vykonanej práce. ARRIVA poskytuje žiakom aj príspevok na cestovanie až do výšky 100 %. Samozrejmosťou je tiež perspektíva budúceho zamestnania v ktoromkoľvek z 19 servisných pracovísk spoločností ARRIVA na Slovensku. Ich kompletný zoznam môžu záujemcovia nájsť na https://arriva.sk/kariera/.

Atraktivitu povolaní vo verejnej autobusovej doprave by výrazne podporilo prehodnotenie dolnej vekovej hranice pre rozšírenie vodičského oprávnenia o kategóriu D. Dnes to zákon umožňuje  až po dovŕšení 24 rokov. To spôsobuje nemalé problémy autobusovým i nákladným autodopravcom. ARRIVA o tomto legislatívnom probléme aktívne hovorí už od roku 2017.

„Legislatíva nie je správne nastavená a situácia sa bude len zhoršovať, nakoľko veľmi vysoké percento profesionálnych vodičov sa blíži do dôchodkového veku. Záleží nám na dlhodobo udržateľnej verejnej doprave, spoločnosť ARRIVA sa preto plánuje výrazne angažovať v tejto problematike aj na legislatívnej úrovni,“ vyjadril sa László Ivan.

ARRIVA v programe duálneho vzdelávania spolupracuje so školami:

 • Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, 950 50 Nitra
 • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, 071 01 Michalovce
 • Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany
 • Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, 026 01  Dolný Kubín
 • Stredná odborná škola technická-Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
 • Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 80 Levice
 • Stredná odborná škola automobilová Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava
 • Stredná odborná škola Holíč, Námestie sv. Martina 5, 908 51 Holíč
 • Stredná odborná škola technická Hlohovec, F. Lipka 2422/5, 920 01 Hlohovec
 • Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Kamenského 1963/10, 075 01 Trebišov
 • Stredná odborná škola Senica, V.P.Tótha 31 /5, 905 01 Senica
 • Stredná odborná škola dopravy a služieb, Jesenského 1, 940 62 Nové Zámky