Mesto 2022. 04. 21.

Stará pevnosť opeknela

Vďaka dotácii z cezhraničného programu Interreg boli v priebehu posledných troch týždňov odstránené náletové dreviny a bola vykosená celá plocha strešných valov.

Práce vykonávala firma Effecteam s.r.o. z Nitry. Ďalšie kosenie sa vykoná počas letných a jesenných mesiacov. V ďalšej etape obnovy Starej pevnosti dôjde k obnove nadzemných častí vetracích otvorov a komínov, aby sa aj týmto stala Pevnosť bezpečnejšou a prístupnejšou.

Zdroj: Pevnosť Komárno – Komáromi Erőd