Šport 2016. 05. 13.

Strieborných basketbalistov privítalo vedenie mesta

12. mája privítalo vedenie mesta basketbalistov tímu MBK Rieker Com-therm Komárno, ktorí získali pre naše mesto striebornú medajlu na víkendových majstrovstvách Slovenska Eurovia.

Oslava sa konala v sále Dôstojníckého pavilónu o 11:00 hodine.

Na tomto slávnostnom stretnutí bol primátor mesta László Stubendek a tiež aj viceprimátor mesta Béla Keszeg. Príhovor a ďakovnú reč našim basketbalistom viedol vedúci odboru školstva a kultúry János Bajkai a slovo prenechal Konštantínovi Gličovi, predsedovi športovej komisie.

Predseda športovej komisie, Konštatnín Glič, poďakoval družstvu za zviditeľnenie mesta Komárna, za celkové športové ocenenia a za šírenie dobrého mena nášho mesta na Slovensku. Spokojnosť vyjadril aj s tohtoročným umiestnením na striebornej priečke, napriek tomu, že minulý rok sme boli majstrami, zostali sme na víťaznom pódiu.

Nakoniec primátor mesta László Stubendek poďakoval trénerovi a basketbalovému tímu za prácu, ale nezabudol vyzdvihnúť aj našu fanúšikovskú základňu. Komárno sa aj doteraz mohlo pochváliť svojimi riekami, kultúrou a športom. Veľká vďaka tomu, že aj basketbal sa dostal do popredia a šíri dobré meno mesta.

-HDA-

IMG_1625 (Medium) IMG_1628 (Medium) IMG_1631 (Medium) IMG_1632 (Medium) IMG_1634 (Medium)