Mesto 2022. 05. 13.

Študent Strednej priemyselnej školy v Komárne vo finále medzinárodnej súťaže na Hungexpo

Ma´ďarská medzinárodná súťaž Szakmasztár sa každoročne vyznačuje prestížou a obsadenie popredných miest sa považuje za veľký úspech. András Péter Rajkovics, študent odboru technik elektroniky na Strednej priemyselnej škole v Komárne sa súťaže nie len zúčastnil, ale vo finálovom kole na Hungexpe v Budapešti obsadil štvrté miesto.

„Na našu veľkú radosť aj v roku 2022 Maďarsko zorganizovalo medzinárodnú súťaž Szakmasztár. Našu školu reprezentoval študent András Péter Rajkovics, ktorý súťažil v študijnom odbore technik elektroniky. V prvom kole András zodpovedal teoretické otázky s veľmi dobrým výsledkom, čo mu zabezpečilo postup do ďalšieho výberu,“ informuje Ing. Zoltán Czaudt.

Ďalší postupový výber sa konal na škole – Öveges József Technikum és Szakképző Iskola v Budapešti. V tejto časti súťaže riešili žiaci praktické zadanie – zhotovenie a sfunkčnenie elektrických závor. András medzi prvými odovzdal zhotovené zariadenie,  čím si zabezpečil postup do výberového kola na Hungexpe.

Súťaž v slávnostnej atmosfére otvoril predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Vo svojej reči vyzdvihol potrebu šikovných a zručných nových odborníkov  pre rozvoj a prosperitu spoločnosti. Podotkol dôležitosť výuky mladých ľudí, nakoľko spoločnosť napreduje a novovzniknuté priemyselné parky, firmy, ako aj súkromná sféra podnikateľov mladých odborníkov potrebuje.

Vo finále, dostali súťažiaci zadanie skonštruovať domáci alarm. Doplnením zadania bolo na vyhotovenom elektronickom obvode robiť rôzne merania.

Počas dňa sme mali možnosť si pozrieť aj činnosť iných študijných odvetví, ako aj  ich výrobkov. Stretli sme tam študentov z hotelierskeho, stolárskeho, murárskeho zamerania, ako aj chovateľov koní. Súťaž bola veľmi obohacujúca tak pre študentov, ako aj sprevádzajúcich učiteľov,“ opisuje dojmy Ing. Zoltán Czaudt.

Možno s určitosťou skonštatovať, že András Péter Rajkovics školu a Komárno reprezentoval vo veľmi pozitívnom svetle. Umiestnil sa na krásnom štvrtom mieste, čomu mu gratulujeme.

Súťažiaci študenti boli odmenení peknými vecnými darmi, ktoré poskytol organizátor a sponzori tejto medzinárodnej súťaže.  

Zdroj: Ing. Zoltán Czaudt