Mesto 2012. 06. 21.

Študenti Gymnázia Ľudovíta Jaroslava Šuleka v Komárne najlepší na Slovensku

V marci 2012 sa tím žiakov Gymnázia Ľ.J.Šuleka pod vedením Mgr. Tatiany Valentovej zapojil do európskej spolupráce škôl eTwinning. Projekt „Do you speak Google?“ realizovalo 22 našich gymnazistov spoločne so študentmi z gymnázia v Chorvátskom Bjelovare a študentmi lýcea de Nicola z Neapola.

 

Cieľom projektu bolo naučiť žiakov používať aplikácie Google na vytváranie a úpravu webových stránok, vytvorenie webovej stránky v anglickom jazyku a oboznámiť sa s rôznymi možnosťami využitia informačno-komunikačných technológií ako sú email, chat, fórum, Skype, videokonferencia, Google+ a ďalšie.

Cieľom bolo aj prehlbovanie vedomostí žiakov v praktickej komunikácii v anglickom jazyku, rozšírenie ich vedomostí z geografie, histórie a kultúry partnerských krajín. Hlavným prínosom projektu sú výsledky spolupráce študentov rôznych krajín, realizácia ich spoločných nápadov a myšlienok, čo významne prispieva k ich národnému a európskemu povedomiu.

V súťaži o najlepší eTwinning projekt na Slovensku v šk.roku 2011/2012 sa naši študenti spolu so svojimi partnermi zo zahraničia umiestnili na 1.mieste v kategórii stredných škôl, čo je veľký úspech nielen nášho gymnázia a Komárna, ale aj Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Ocenenie s finančnou odmenou si realizátori projektu prevzali 8.júna 2012 na slávnostnom vyhodnotení v Žiline z rúk manažéra projektu Ing. Ľubice Sokolíkovej a generálneho riaditeľa sekcie informatiky Ministerstva školstva SR Ivana Šiagiho. Projekt bude pokračovať osobným stretnutím študentov a pedagógov partnerských škôl. Stretnutie je plánované na mesiac september v Ríme a Neapole.

Vyjadrite svoj názor