Mesto 2016. 04. 22.

Súťaž mladý záchranár 2016

Každým rokom Mesto Komárno v spolupráci s Obvodným úradom Komárno usporiada súťaž „Mladý záchranár“. Tento rok sa súťaž uskutoční v lokalite „mŕtveho ramena“ Váhu.

Štart a cieľ bude v blízkosti reštaurácie Apály. Dĺžka trate je približne 1700m a je na nej vytvorených šesť stanovíšť, kde žiaci predvedú svoje schopnosti a zručnosti. Do súťaže sa prihlásilo 16 družstiev zo Slovenska a jedno z Maďarskej republiky.

Hosťami súťaže budú predstavitelia Ministerstva vnútra SR, sekcia IZS a CO, VÚC Nitra, OKÚ Nitra, Nové Zámky, Štúrovo a Komárno, zástupcovia inštitúcie „Komárom – Esztergom megyei katasztrófavédelem“ a riaditeľ Územnej vojenskej správy Nitra.
Počas, resp. na konci súťaže budú predvádzané ukážky z vojenskej a požiarnej techniky, práca psovodov, ako aj zadržanie páchateľa.

Všetkých srdečne pozývame!

-Mesto Komárno-

Foto: ilustračné foto