Mesto 2016. 04. 22.

Súťaž mladý záchranár 2016

Každým rokom Mesto Komárno v spolupráci s Obvodným úradom Komárno usporiada súťaž „Mladý záchranár“. Tento rok sa súťaž uskutoční v lokalite „mŕtveho ramena“ Váhu.