Šport 2014. 05. 18.

Svetový deň – Pohybom ku zdraviu – aj v Komárne

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne v rámci celoslovenskej akcie Svetový deň – „Pohybom ku zdraviu“ pozýva každého na II. ročník prechádzky na podporu a rozvoj zdravia pod názvom „Prechádzkou ku zdraviu“ organizovanej dňa 24. 5. 2014 (sobota) o 9.00 hod.

Cieľom akcie je upriamiť pozornosť na:

– význam pohybu z hľadiska telesného a duševného zdravia (vrátane zvládania stresu) dôležitosť pobytu na čerstvom vzduchu,
– jednoduchosť, finančnú nenáročnosť a „nezávislosť“ od počasia pri vykonávaní zdravie podporujúcej a rozvíjajúcej aktivity.

Dôležité informácie:

Registrácia: 8.30 – 9.00 hod.

Začiatok prechádzky: Vážsky most v Komárne, pred Reštauráciou Čárda pri Váhu

Trasa: So začiatkom od Reštaurácie Čárda pri Váhu pozdĺž pravého brehu rieky Váh po vzdialenejší koniec Mŕtveho ramena Váhu, odtiaľ k Reštaurácii Apáli a späť na breh rieky Váh, resp. k Vážskemu mostu.

Približná dĺžka trasy: približne 7750 m (pre deti aj skrátená trasa).

Predpokladaný čas trvania prechádzky: 100 min.

Akcia sa uskutoční za každého počasia, preto doporučujeme nezabudnúť na nepremokavý odev, obuv v prípade dažďa, ochranu pokožky, hlavy a očí v prípade silného slnečného žiarenia.

Prosíme nezabudnúť na pitný režim a adekvátny prísun kalórií (pre prvých 120 prihlásených organizátori zabezpečia malé občerstvenie pred začiatkom akcie).

Triedy základných a stredných škôl, pracovné kolektívy sú tiež vítané.

Po ukončení akcie budú vylosované darčeky medzi účastníkmi v dvoch kategóriach – deti (0-15 rokov), dospelí.

Deti do veku 15 rokov sa môžu akcie zúčastniť len v sprievode rodiča, učiteľa.

Prihlásiť sa, prípadne získať viac informácií, môžete na tel. č.: 035 / 770 26 27, e-mailom na adrese: ruvzkn@uvzsr.sk, alebo osobne na adrese RÚVZ v Komárne: Mederčská 39, 945 75 Komárno.

Prihlásiť sa na podujatie je možné do 20. 5. 2014, účasť nie je podmienená prihlásením sa vopred.

Organizátor podujatia: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou

Sponzori podujatia:

Motor-Car Nové Zámky, s.r.o.
Update Slovakia s.r.o.
Fitnes Center- Krytá plaváreň

Tešíme sa na Vašu účasť!

Vyjadrite svoj názor