Región Dél-komárom 2022. 03. 28.

Svetový deň vody oslávili v maďarskom Komárome zberom odpadkov

Komárom (HU) sa nedávno pochváli tým, že sa mesto zapojilo do programu Zelený autobus. Nakoľko aj naďalej pokračujú v ekologickom programe, tak nemohli zabudnúť 22. marca ani na Svetový deň vody. Počas tohto dňa sa rozhodli s miestnym rybárskym zväzom pre zber odpadkov na pobreží Dunaja.

Do zberu sa zapojili aj študenti škôl Feszty a Bozsik. Jednotlivé skupiny vyčistili oblasť Hviezdicovej pevnosti, Jazero Bocska, oblasť železničnej stanice v Szőnyi a okolie MOL. Pri prácach pomáhali aj civilné organizácie. O zabezpečenie gumených rukavíc, vriec, pomocných nástrojov a odvoz odpadkov sa postarala organizácia Városgazda Kft.

Zber odpadu tradične zorganizovali aj miestni dobrovoľníci. 20. marca vyzbierali 14 kubických metrov odpadu a následne vyložili na dotknuté miesta 5 smetných košov.

Popri zbere odpadu sa v Komárome začalo aj s výsadbou stromov. Hlavný záhradník mesta – Juhász Márton povedal, že zostarnutých 80 stromov vymenia za 300 mladých stromčekov. Najvýraznejšia výsadba sa bude konať pri Jazere Rüdiger a v časti Koppánymonostor.

Najbližšia ekologická akcia sa bude konať počas víkendu 2. a 3. apríla. Zber odpadu sa bude konať v oblasti Béla puszta.

Zdroj: komarom.hu