Kultúra 2013. 02. 26.

Sviatok neprofesionálnych výtvarníkov v Komárne

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v piatok 22. februára 2013otvorilo výstavu regionálneho kola 50. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2013.

Porota udelila autorom celkovo 14 ocenení, 10 čestných uznaní,  cenu riaditeľky ROS Komárno, cenu poroty, a špeciálnu cenu Daniely Kapitáňovej. FOTO: ROS Komárno
Porota udelila autorom celkovo 14 ocenení, 10 čestných uznaní, cenu riaditeľky ROS Komárno, cenu poroty, a špeciálnu cenu Daniely Kapitáňovej. FOTO: ROS Komárno

V tomto roku sa do súťaže prihlásilo 43 neprofesionálnych výtvarníkov z okresu Komárno s celkovým počtom  prihlásených prác 155. Najviac výtvarníkov sa prihlásilo do kategórie A1 – autori nad 25 rokov bez výtvarného vzdelania, čo poukazuje na dobrú tradíciu tohto podujatia v regióne a dokladá napĺňanie jeho zámeru a hlavných cieľov.

Členovia poroty osobitne vyzdvihli dielo Lucie Szabóovej: Víla (monotýpia, kategória A autori vo veku od 15 do 25 rokov bez výtvarného vzdelania), mimoriadny výtvarný prejav Michala Takácsa a kvalitu kresby ceruzou Márie Ivanovej, ako i celkový kvalitný, vyzretý charakter kolekcie Gabriely Magyaricsovej (kategória A1 autori vo veku nad 25 rokov, bez výtvarného vzdelania).

V uvedenej kategórii sa porota rozhodla udeliť Cenu poroty Veronike Szabóovej za kolekciu diel paličkovanej čipky –  kde sa vhodne snúbi využitie tradičnej techniky so spracovaním  súčasnej témy. Osobitú pozornosť si zasluhuje kolekcia výtvarných diel Hajnalky Pócsovej (kategória  B autori vo veku od 15 rokov do 25 rokov s výtvarným vzdelaním) – s kvalitatívne vyrovnaným výtvarným prejavom, ako aj kolekcia diel autora Attilu Gyürösiho (kategória B1 autori vo veku nad 25 rokov s výtvarným vzdelaním) – s kvalitným aplikovaním ideovo-estetických hodnôt street artu v modernom výtvarnom prejave.

Z menovanej kolekcie bolo dielo s názvom Radioaktif Society ohodnotené aj Cenou Daniely Kapitáňovej, spisovateľky a rodáčky z Komárna, ktorá tomuto súťažiacemu s ohľadom na aktualitu a výtvarné spracovanie venovala  literárne dielo Tomáša Janovica – PINKANIE s osobným venovaním.

Porota udelila autorom celkovo 14 ocenení, 10 čestných uznaní,  cenu riaditeľky ROS Komárno, cenu poroty, a špeciálnu cenu Daniely Kapitáňovej.

Vo výstavnej sieni Zichyho  paláca Podunajského múzea je vystavených 77 najlepších diel, ktoré si môžete pozrieť do 13. marca 2013. Každému výtvarníkovi ďakujeme za účasť a oceneným blahoželáme!

TEXT: Jana Mačicová, ROS Komárno