Mesto 2017. 01. 26.

SZĽH pracuje na novom projekte, v mestách chce vybudovať 40 športových centier

Ponuka zaujímavá aj pre Komárno. Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) v stredu predstavil projekt výstavby nových športových centier pre deti a mládež. S výzvou už oslovil starostov a primátorov všetkých sídiel nad 5000 obyvateľov. Termín na potvrdenie prvotného záujmu obcí, ktoré dokážu poskytnúť lokalitu, je do 15. februára.

Zväz vo výzve uviedol, že má záujem o spoločný postup pre zlepšenie podmienok v mládežníckom športe, chce pripraviť adekvátne a atraktívne priestory pre prácu s deťmi a mládežou, ktoré dokážu motivovať. Objekt má umožniť viacúčelové využitie pre šport, zábavu a iné zmysluplné využitie voľného času so zameraním na získavanie základov pre možnosť ďalšieho rozvoja športu pod vedením odborníkov.

„Tento projekt sme pripravili, aby sme deťom a mládeži dali priestor. Nie je to len o ľade, ale celkovo o športe s tým, že ľad bude hrať prioritu. Ide o zabezpečenie prístupu pre deti v čase, aký im vyhovuje, aby to nebolo ráno o piatej alebo večer o desiatej. Vznikol by systém, čo podchytí talenty a nasmeruje ich na športovú dráhu. Šport by mal byť súčasťou vzdelávania a výchovy a nie naopak,“ povedal prezident SZĽH Martin Kohút, jeho osobná ambícia už z čias kandidatúry je výstavba aspoň štyridsiatky nových hál.

Podľa SZĽH by model mohli použiť aj iné športové zväzy, komunikuje s nimi, no predovšetkým so Slovenským olympijským výborom (SOV) ako strešnou organizáciou. V projekte je ihrisko s celoročnou prevádzkou a rozmermi 20×40 metrov, čiže menšie než klasická hokejová plocha, aby sa nezneužívalo na súťaže. V zime bude slúžiť na korčuľovanie a hokej, v lete sa jednoduchým rozpustením ľadovej plochy premení na ihrisko pre tenis, hádzanú, pozemný hokej, basketbal, úpolové či ďalšie športy.

Vysunutím časti fasády sa bude dať prepojiť exteriér s interiérom, osvetlenie zaistí kombinácia umelého a presklených plôch vo fasáde. Nachystané sú dve alternatívy, jedna bez tribúny a komerčného využitia a druhá s pridaním konštrukčného modulu pre umiestnenie tribúny. Stavba je navrhnutá pre osadenie na zelenej lúke, v areáloch základných škôl, s možnosťou pristavenia k školskému zariadeniu.

„Ako investor chceme projekt financovať a priamo prevádzkovať. Samospráva, ktorú vyberieme, nám pomôže, symbolicky aj spolufinancovaním. Budeme požadovať minimálne dve hodiny denne pre verejné korčuľovanie a iné športové aktivity obyvateľov. Rokujeme o spôsobe výstavby, financovania a prevádzkovania. Zo skúseností vieme, že neexistuje iná cesta, ako prebratie zodpovednosti zväzom,“ uviedol Kohút, podľa ktorého vyjde každý objekt na odlišnú sumu, rádovo však menej než milión eur.

Read more: http://sportky.zoznam.sk/c/157583/nova-myslienka-ma-pomoct-slovenskemu-hokeju-zvaz-nad-projektom-prebera-zodpovednost#ixzz4WrPBh1j8