Značka: dél komárom

Región
V maďarskom Komárome odovzdali neziskový dom služieb
Región
Sladký úspech: Zmrzlina z Komáromu má šancu na titul Zmrzlina roka
Región
Termálne kúpalisko Brigetio sa teší na svojich návštevníkov už aj zo Slovenska!
Región
Komárno a Komárom si pripomenú generála Klapku
Región
Miluj a chráň oba brehy Dunaja
Región
WF kúpalisko v maďarskom Komárome sa rozšíri o ďalší bazén
Región
Výstavy a galérie v Komárome znova otvorili svoje brány
Región
Objavte prírodné dedičstvo Komárna a Komáromu
Región
KOMBIbike bicykle sú dostupné už aj v maďarskom Komárome
Kultúra
Zorán koncert v priestoroch Monoštorskej pevnosti
Región
Tourinform v maďarskom Komárome sa dočkal obnovy
Región
Svitá na lepšie časy pre vodný turizmus v Komárome
Región
Torta z Komáromu je opäť vo finále!
Región
V Komárome sa opäť chystá investícia za takmer 400 miliónov forintov
Región
Najnovšie vydanie Sprievodcu po Komárome je hotové
Región
Pod priemyselným parkom v Komárome sa vybuduje odtokový systém
Región
Reformovaný kostol v Komárome sa dočká rekonštrukcie
Región
V Hviezdicovej pevnosti sa sprístupní nová expozícia
Región
Mesto Komárom rozširuje svoju sieť sociálnych médií
Región
V maďarskom Komárome vyrastie nové centrum mesta
Mesto
Komárňanské dni oslavujú 30 rokov
Región
V Komárome sa aj naďalej vysádza zeleň
Región
Na pobreží Dunaja v Szőnyi sa znova konal zber odpadu
Región
V Komárome objavili hrobku revolučného hrdinu z roku 1848