Značka: dél komárom

Región
KOMBIbike bicykle sú dostupné už aj v maďarskom Komárome
Kultúra
Zorán koncert v priestoroch Monoštorskej pevnosti
Región
Tourinform v maďarskom Komárome sa dočkal obnovy
Región
Svitá na lepšie časy pre vodný turizmus v Komárome
Región
Torta z Komáromu je opäť vo finále!
Región
V Komárome sa opäť chystá investícia za takmer 400 miliónov forintov
Región
Najnovšie vydanie Sprievodcu po Komárome je hotové
Región
Pod priemyselným parkom v Komárome sa vybuduje odtokový systém
Región
Reformovaný kostol v Komárome sa dočká rekonštrukcie
Región
V Hviezdicovej pevnosti sa sprístupní nová expozícia
Región
Mesto Komárom rozširuje svoju sieť sociálnych médií
Región
V maďarskom Komárome vyrastie nové centrum mesta
Mesto
Komárňanské dni oslavujú 30 rokov
Región
V Komárome sa aj naďalej vysádza zeleň
Región
Na pobreží Dunaja v Szőnyi sa znova konal zber odpadu
Región
V Komárome objavili hrobku revolučného hrdinu z roku 1848
Mesto
Onedlho sa rozbehne KOMBIbike – cezhraničný projekt zdieľaných bicyklov
Región
Rodáčka z Komáromu ako rosnička na televíznych obrazovkách
Región
V Komárome sa chystá knižka pre deti. Predstaví historické mesto
Región
Maďarský Komárom sa zaujíma o názor obyvateľov na klimatickú stratégiu mesta
Región
V Komárome dostalo potravinové balíčky až 500 rodín
Región
V Komárome bolo podaných už viac ako 7000 vakcín
Región
V Komárome zaočkujú denne takmer 2000 ľudí
Región
Komárom poskytuje ďalšiu pomoc miestnym rodinám a podnikateľom