Región 2018. 12. 03.

Tri nemocnice v Nitrianskom kraji vyzbierali pre ľudí v núdzi 900 kg šatstva

Počas celého novembra sa konala vianočná zbierka šatstva, ktorá má za cieľ pomôcť ľuďom priamo v regióne. Prioritne bola určená pre zdravotníckych pracovníkov a ich rodiny v Nemocnici Levice, Nemocnici Komárno a Nemocnici Zlaté Moravce, ale v tomto roku vo veľkej miere oslovila aj širokú verejnosť.