Mesto 2015. 06. 02.

Účinnejšie a prehľadnejšie verejné obstarávanie

Samospráva mesta Komárno má snahu nielen transparentne nakladať s financiami, ale dosahuje pekné úspechy aj v oblasti hospodárenia pri nákupoch. Elektronické verejné trhovisko, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred niekoľkými mesiacmi ušetrilo pre štátnu správu rádovo milióny. Podľa štatistík patrí mesto Komárno medzi najaktívnejších užívateľov tohto systému.

Po štvrťročnej skúšobnej prevádzke približne pred 4 mesiacmi bola spustená ostrá prevádzka elektronického trhoviska. Minister vnútra Robert Kaliňák vo svojej správe uvádza zavedenie elektronického trhoviska ako prevratný úspech, pretože v období testovania a počas ostrej prevádzky boli realizované obchody, ktoré kupujúcim ušetrili 4,7 mil. Eur. Ponukový systém je anonymný, čo vylučuje možnosť korupcie – povedal minister. Systém eviduje už viac ako 4000 realizovaných zmlúv v celkovej hodnote 17,5 mil. Eur., čo v priemere predstavuje úsporu vo výške 21% v porovnaní s odhadovanou cenou.

Denník Új Szó na svojich stránkach uvádza, že podľa štatistík patrí Komárno medzi najaktívnejšie mestá, čo sa týka používania elektronického trhoviska. Medzi obstarané komodity mesto zaradilo napríklad nábytok pre škôlky, interaktívnu tabuľu, nádoby na separovaný zber odpadu, ale aj školenie. Po troch mesiacoch sa Komárno blíži k hranici 20 obstaraní cez elektronické trhovisko. Mesto takto ušetrilo už niekoľko tisíc eur, v jednom prípade boli náklady ušetrené vo výške viac ako 30%.

„Nie vždy je však použitie elektronického trhoviska výhodné, pretože v niektorých prípadoch o výhodnosti nákupu nerozhoduje len cena“, povedal prednosta úradu, Bohumír Kóňa. „Okrem týchto prípadov je použitie elektronického trhoviska pravidlom. Systém sa postupne čistí od „nevhodných“ dodávateľov, ktorých na základe hodnotenia kupujúcich systém zaradí na tzv. čiernu listinu. Tým sa elektronické trhovisko stáva ešte viac účinné“, dodal prednosta úradu.

Podľa slov prednostu sa aj obstarania mimo elektronického trhoviska snaží úrad robiť čo najprehľadnejšie a najtransparentnejšie. Zoznam plánovaných obstaraní na rok 2015 mesto uverejnilo na svojich webových stránkach. Nákupy do 1000 € je možné urobiť aj bez obstarania, na základe troch cenových ponúk, mesto si však aj v týchto prípadoch vyberá z väčšieho počtu ponúk, teda spravidla žiada cenové ponuky od väčšieho počtu firiem, aby sa aj v týchto prípadoch zachoval princíp transparentnosti, povedal prednosta úradu.

„Výsledky finančnej uzávierky mesta ukazujú, že nové vedenie prevzalo mesto s nie najlepšími výsledkami. Preto je obzvlášť dôležité, aby sme nakladali s majetkom mesta, teda s majetkom obyvateľov čo najhospodárnejšie.“ Vyjadril sa primátor mesta László Stubendek. „Mesto má nedostatky vo viacerých oblastiach, preto potrebuje každé euro. Je pre nás významnou odozvou, že v oblasti používania elektronického trhoviska patríme medzi lídrov“ – dodal primátor.

-dr-, -krá-, -kb-