Kultúra 2017. 04. 13.

Úspech našej školy (SPŠ KN) na SOČ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu i v tomto školskom roku vyhlásilo súťaž Stredoškolskej odbornej činnosti. Krajské kolo súťaže sa uskutočnilo 4. apríla 2017 v Nitre. Našu školu v kategórii strojárstvo, hutníctvo a doprava reprezentoval študent Dávid Macsánszky (IV. C) prácou Stirlingov motor, ktorú vypracoval v spolupráci so spolužiakom Dominikom Téglásom.

Dávid Macsánszky, (IV. C)

Na krajskom kole hodnotili najlepšie práce kraja na základe prezentácie ich tvorcov. Vypracovanie, ako aj prezentácia práce Dávida Macsánszkyho si získala priazeň odbornej poroty a v záverečnom hodnotení skončila na 1. mieste. Vďaka tomuto výsledku získal možnosť reprezentovať Nitriansky kraj a súčasne našu školu na celoslovenskom kole SOČ, ktoré sa uskutoční v dňoch 26. – 28. apríla 2017 na Strednej odbornej škole Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici.

Gratulujeme k získanému umiestneniu a dúfame, že tento odborný úspech bude motivovať žiakov zapájať sa do odborných súťaží podobného charakteru.

-Ing. Tivadar Kányai-
Stredná priemyselná škola Komárno

Vyjadrite svoj názor