Šport 2011. 09. 12.

Úspešný IX. ročník Memoriálu Gejzu Kúra

V dňoch 09.-10.09.2011 v Mestskej športovej hale Komárno Zápasnícky klub Spartacus Komárno v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom a Mestom Komárno usporiadal Medzinárodný zápasnícky turnaj mládeže gréckorímskym štýlom, IX. ročník „Memoriál Gejzu KÚR“, ktorom sa zúčastnilo celkom 70 zápasníkov zo štyroch štátov zo Slovenska, Maďarska, Českej republiky a Ukrajiny reprezentujúcich 10 zápasníckych klubov a oddielov.

Zápasnícky turnaj mal vysokú športovú úroveň napriek najnižšej účasti počas organizovania tohto turnaja. Mladí zápasníci občas viedli urputné boje o umiestnenie s kombináciou krásnych akcií s prevedenými atraktívnymi chmatmi. Zápasnícky klub Spartacus Komárno na turnaji reprezentovali zápasníci z Komárna pod vedením trénerov Zoltána Pappa a Ondreja Korima ako aj žiacke družstvo krúžku zápasenia pri CVČ Nesvady pod vedením trénera Jána Gála s veľmi dobrými výsledkami.

Medzinárodný turnaj v konečnom hodnotení môžeme hodnotiť ako úspešný o čom svedčia aj slová jednotlivých vedúcich družstiev, ktorí vyslovili vysokú spokojnosť s kvalitou, so spôsobom usporiadania turnaja ako aj s účasťou kvalitných žiackych družstiev. Zápasníci ZK Spartacus Komárno nakoniec skončili v súťaži družstiev na 1. mieste a v súťaži jednotlivcov dosiahli nasledovné výsledky :

Výsledky súťaž družstiev :

1. miesto ZK Spartacus Komárno so ziskom 93 bodov
2. miesto TJ Sokol Hodonín so ziskom 48 bodov
3. miesto Výber Budapešti so ziskom 40 bod.

Výsledky jednotlivcov
dievčatá ročníky 2001 – 2002
36 kg TURANČÍKOVÁ Anett – 3. miesto – ZK Spartacus Komárno

prípravka 2002 – 2003
31 kg SÓLYMOS Dávid – 1. miesto – ZK Spartacus Komárno
33 kg LUKÁČ Kristián – 1. miesto – ZK Spartacus Komárno
39 kg GÁL Bence – 2. miesto – ZK Spartacus Komárno

prípravka 2000 – 2001
29 kg TÓTH Dávid – 1. miesto – ZK Modrany
31 kg KESZI Bálint – 2. miesto – ZK Spartacus Komárno, KAJTÁR Sándor – 4. miesto ZK Modrany
33 kg LENGYEL Tamás – 1. miesto – ZK Spartacus Komárno
35 kg HULMAN Nikolas – 1. miesto – ZK Spartacus Komárno
37 kg VÁRADY Karol – 4. miesto – ZK Spartacus Komárno

mladší žiaci ročníky 1998 – 1999
35 kg ŠALGÓ Vojtech – 2. miesto – ZK Spartacus Komárno
40 kg MOLNÁR Peter – 2. miesto, BORKA Kevin – 3. miesto obaja ZK Spartacus Komárno
44 kg TAKÁCS Máté 1. miesto – ZK Spartacus Komárno
+73 kg ÉRSEK Róbert – 1. miesto – ZK Spartacus Komárno

kadeti ročníky 1994 – 1996
54 kg NAGY Matej – 3. miesto – ZK Spartacus Komárno
69 kg BÁRI Patrik – 5. miesto – ZK Spartacus Komárno , CSICSÓ Zoltán – 5. Miesto – ZK Modrany , SALLAI Csaba – 7. miesto – ZK Spartacus Komárno
76 kg DIKAN Ádám – 5. miesto – ZK Spartacus Komárno
85 kg BAJCSI Ferencz – 2. miesto – ZK Spartacus Komárno
100 kg CZIMER Olivér – 1. miesto – ZK Spartacus Komárno
TEXT: JUDr. Karol Kúr, predseda ZK Spartacus Komárno

Vyjadrite svoj názor