Mesto 2015. 03. 27.

Usporiadanejšie a čistejšie Komárno

Mestský úrad v Komárne má snahu zaviesť zmeny v doterajšej praxi týkajúcej sa lepenia propagačných materiálov a plagátov, ktoré bolo chaotické a nie raz protizákonné. Nelegálne zriadené miesta, kde sa kopia na seba lepené plagáty kazia celkový vzhľad mesta a preto úrad spustil trojstupňový program meniaci doteraz zaužívané pravidlá.

Prvý krok spustený vedením mesta bol zameraný na likvidáciu nelegálnych reklamných plôch v užšom centre mesta, ich očistenie a opravu. Práce vykonali pracovníci zaradení na úseku aktivačných prác, ktorý dali tieto plochy do pôvodného stavu. Obľúbené miesta na nelegálne lepenie plagátov boli plochy skríň elektrických zariadení. Tie boli očistené, zafarbené a opatrené bezpečnostnými nápismi v dvoch jazykoch. Práce, ktoré boli začaté v užšom centre mesta budú pokračovať až na periférie. V súvislosti s tým primátor mesta László Stubendek povedal: „Čisté a usporiadané mesto je tým pokrokom, ktorý zlepší nielen životné prostredie pre obyvateľov mesta, ale zohráva kľúčovú úlohu v tom, aby sme sem prilákali turistov“.

Druhý krok spočíva v tom, že revitalizovaným plochám budú hliadky MsP venovať zvýšenú pozornosť, aby sa opäť nestali terčom lepičov plagátov. V prípade, že sa objavia nelegálne lepené plagáty, mestská polícia bude udeľovať pokuty tým firmám alebo osobám, ktoré na plagáte reklamujú, pričom sa nebude skúmať, kto v skutočnosti plagát vylepil. Po udelení pokuty bude osoba alebo firma ktorá reklamuje vyzvaná na odstránenie nelegálnych plagátov. Všetkým musí byť jasné, že využívanie nelegálnych reklamných plôch sa neoplatí a používanie vyznačených legálnych reklamných plôch sa má stať samozrejmosťou.

Pre tých, ktorí chcú využívať legálne mestom zriadené reklamné plochy odporúčame, aby sa obrátili na pracovníkov Mestského kultúrneho strediska, ktorí im poskytnú patričné informácie a vysvetlia pravidlá. Je to tretí krok programu. Vedenie mesta požiadalo riaditeľku MsKS, aby opravili doteraz používané reklamné plochy, a taktiež zriadili na území mesta nové plochy, aby boli uspokojené požiadavky reklamujúcich. Mal by sa tým zvýšiť príjem MsKS, ktoré financie môže použiť na usporiadanie kultúrnych podujatí a zlepšenie svojej činnosti. Opäť však zdôrazňujeme, že sa tým zlepší aj naše prostredie, čistota a vnesie sa určitý poriadok do reklamy, čo pre reklamujúcich môže priniesť aj úsporu nákladov na reklamu.

Mesto v tomto smere očakáva samozrejme iniciatívu a pomoc aj od obyvateľov. Ak zistíte, že niekto lepí reklamy na nedovolené miesta, upozornite ho na to, prípadne zavolajte mestskú políciu. Ak zistíte už nalepené nelegálne reklamy, odfoťte ich a zašlite fotku s krátkym popisom buď mestskej polícii ale priamo mestskému úradu alebo prostredníctvom Facebooku (www.facebook.com/varosihivatal). Za Vašu spoluprácu vopred ďakujeme.

-krá-, -dr-