Mesto 2014. 09. 18.

Uzávierka miestnych komunikácií

Z dôvodu stavebných prác „Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Petőfiho“ bude komunikácia ul. Petőfiho po etapách čiastočne uzatvorená počas výstavby od 18.9. do 20.10.2014!

Žiadame motoristov, aby počas stavby v úseku Mederčská – ul. Košická neparkovali s vozidlami na komunikácii, aby  stavba bola plynule realizovaná!
Zároveň v súvislosti s rekonštrukciou stavby, dôjde etapovite k uzávierke miestnych komunikácií Malá Jarková, Ulica práce, Železničná ulica, výjazdy od bytových blokov na Petőfiho ulici.
Obmedzenia budú upravené dočasným dopravným značením, ktoré prosíme rešpektovať!

V čase od 22. do 26. septembra bude uzatvorená Elektrárenská cesta vedľa pevnostného systému z dôvodu nakrúcania filmu. Taktiež bude uzatvorená betónová plocha pri Váhu, kde bude počas nakrúcania zriadená pristávacia plocha pre vrtulník.

Za pochopenie ďakujeme!