Mesto 2015. 09. 15.

UZÁVIERKA: Zváračskou ulicou mesiac neprejdete

Z dôvodu stavebných prác „Rekonštrukcia miesntej komunikácie na Ulici zváračskej“ bude komunikácia po etapách úplne a čiastočne uzatvorená počas výstavby od 16.septembra do 16. októbra 2015.

Žiadame motoristov, aby počas prác v úseku Ulice zváračská neparkovali s vozidlami na parkoviskách a komunikácii, aby stavba bola plynule realizovaná! Obmedzenia budú upravené dočasným dopravným značením, ktoré prosíme rešpektovať! Za pochopenie ďakujeme!

Vyjadrite svoj názor