Kultúra 2016. 09. 09.

V bratislavskom SEDF možno spoznať bývalý život v komárňanskej pevnosti

V Stredoeurópskom dome fotografie (SEDF) v Bratislave je výstava Ľudia z pevnosti. Jej autor, fotograf Fedor Gabčan, ponúka pohľad do bežného života ľudí v unikátnej európskej vojenskej pevnosti v Komárne, kde žili ľudia na okraji spoločnosti.

„Chodil som medzi bývajúcich do pevnosti v rokoch 1968 až 1972 a vyfotil som tam asi 25 filmov. Toto je čiastočný výber fotografií. Mnohí zobrazení ľudia už nežijú,“ v SEDF to povedal pre TASR autor, ktorý mal fotografie vyše 40 rokov uložené v zásuvke, až ich tohto roku vystavil v rámci 25. Komárňanských dní a teraz ich možno vidieť v hlavnom meste.

Portréty detí aj dospelých v domácnosti či na priedomí sa striedajú s chystaním jedla, pri koňoch alebo oddychu. Podľa kurátora výstavy Károlyho Kincsesa obyvateľov pevnosti Gabčan nezobrazuje ako poľutovaniahodných úbožiakov z bulvárnych stránok, ale ako ľudí žijúcich svoj plnohodnotný ťažký život. Na čiernobielych fotkách cítiť autorov súcit, empatiu aj humor v zobrazení reálnych absurdností. Napríklad obraz opusteného člnu medzi vysokými múrmi pevnosti.

„Sú takí ako my, ale z nejakého dôvodu sú nútení žiť v podstatne tvrdších podmienkach. Nehanbia sa za svoju situáciu a odhaľujú svoju tvár a osobnosť, prejavujú dôveru fotografovi, ktorý ju nezneužíva. On nehľadal senzáciu, neodsudzoval, len dokumentoval situáciu v duchu najlepších humanistických tradícií. Múry hradieb, ktoré zažili boje, delové gule, im poskytovali bezpečný domov a ochranu,“ konštatuje v katalógu Kincses.

Fedor Gabčan sa narodil v Kútoch (1940) a presunutím jeho otca, colníka do Komárna sa tam čoskoro presťahovala celá rodina. Po stredoškolských štúdiách v Košiciach na odbore geodézie a kartografie nastúpil do zamestnania v bratislavskom Kartografickom ústave. Táto práca ho nebavila a odišiel do Ostravy, kde vykonával rôzne práce. Usadil sa v neďalekom Vratimove a vyše 50 rokov je spojený s Ostravskom.

Vyštudoval odbor fotografia na pražskej FAMU u profesorov Jana Šmoka a Anny Fárovej. Pracoval ako reportér pre ostravskú ČTK a intenzívne sa venoval dokumentárnej a reportážnej fotografii. Tvoril aj portréty a akty. Od roku 1965 mal 29 samostatných výstav a podieľal sa asi na 25 skupinových prezentáciách doma i v zahraničí. Ako pedagóg pôsobil na Strednej umeleckej škole v Ostrave, kde založil fotografický odbor. V súčasnosti prednáša na Fakulte umenia Ostravskej univerzity odbor historická fotografia.

(tasr)