Mesto 2020. 11. 19.

V hlavnej budove Knižnice Józsefa Szinnyeiho prebiehajú rekonštrukčné práce

Hlavná budova knižnice na Eötvösa ulici č. 35 je úplne vyprázdnená kvôli rekonštrukčným prácam a tak od 19. zatvorená. Knižničné služby budú dostupné na detašovaných pracoviskách.

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne sa po rokoch dočká zmeny. Rekonštrukčné práce sa začali 19. novembra a v dôsledku toho bude hlavná budova knižnice zatvorená.

Na rekonštrukciu schválil prostriedky Nitriansky samosprávny kraj v celkovej hodnote 732 000€. Z daných prostriedkov sa uskutoční tepelná izolácia budovy, výmena podlahových krytín a starých okien a dverí. Knižnica sa snaží o rýchle dokončenie prác, avšak dátum finalizácie ešte nie je známy.

Knižničné služby sú dostupné na detašovaných pracoviskách. Od 11. novembra je oddelenie pre dospelých a čitáreň premiestnená na prvé poschodie Domu Matice slovenskej v Komárne. Od 16. novembra si detskí čitatelia môžu zapožičať knihy z oddelenia detskej literatúry v maďarskom jazyku v priestoroch ZŠ s VJM na Eötvösovej ulici a v slovenskom jazyku v priestoroch ZŠ Rozmarínovej. Oddelenia na Palatínovej ulici č. 8 sú bez zmien.

V sobotu sú knižničné služby dostupné len v budove na Palatínovej č.8, a to v čase od 8:00 do 12:00, v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00, podobne i oddelenie pre dospelých v priestoroch DMS Komárno. Čitáreň je dostupná v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00. Služby v základných školách sú dostupné počas týždňa od 8:00 do 16:00.

Čerstvo vymenovaná riaditeľka Knižnice Józsefa Szinnyeiho v Komárne oznámila tieto zmeny na Facebookovej stránke knižnice.