Región Dél-komárom 2021. 03. 09.

V jazere pri nemocnici v Szőnyi prebiehali čistiace práce

Asociácia pracovníkov rybárstva v Szőnyi organizuje sociálnu prácu niekoľkokrát do roka, aby na začiatku sezóny členov privítalo usporiadané prostredie. Tento rok sa kvôli epidémii mohlo pracovať iba v polovici februára .

„Trstie bolo vyrezané, orezané, očistené, zasiate a vytvoriť by sa mala pobrežná stráž,“  informoval prezident združenia Attila Benczik.

Každý člen rybárskeho združenia, ktorý má územný lístok na jazere, má sociálne povinnosti. Krása životného prostredia je pre väčšinu členov veľmi dôležitá, preto sa z času na čas zíde viac ľudí pri ohlásených spoločných akciách, ktoré režíruje jazerný majster.

Združenie vydáva rybárske preukazy priebežne a po zrušení obmedzení plánuje organizovať pravidelné súťaže .

(Zdroj: komarom.hu)