Mix 2020. 06. 24.

V komárňanskej nemocnici poskytujú mladým lekárom možnosti na sebarealizáciu a kariérny rast

Nemocnica Komárno, člen skupiny AGEL SK, poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pre takmer 110-tisíc obyvateľov spádovej oblasti. Ako svoje pracovisko si ju vyberajú mnohí mladí lekári priamo po skončení štúdia, ich dôvody sú rôzne, avšak zhodujú sa v jednom – v komárňanskej nemocnici sú spokojní a oceňujú možnosti kariérneho rastu.

Neurologické oddelenie je základným článkom v systéme viacstupňovej starostlivosti o pacientov s neurologickými ochoreniami. Poskytuje komplexnú diagnosticko-terapeutickú, ako aj následnú starostlivosť o pacientov s náhlymi cievnymi mozgovými príhodami. ,,Už na vysokej skole som si spomedzi všetkých medicínskych odborov vybrala práve neurológiu. Práca na neurologickom oddelení v nemocnici v Komárne ponúka lekárom širokú možnosť sebarealizácie. Keď som si po absolvovaní vysokoškolského medicínskeho štúdia hľadala prácu, zaujalo ma práve neurologické oddelenie pod vedením pani primárky MUDr. Evy Hanáčkovej,“ hovorí MUDr. Lucia Kochanová. Jej kolegyňa  MUDr. Lucia Kucháriková si tiež chváli kolektív pod vedením primárky a príjemné pracovné prostredie. ,,Je to zaujímavá práca, na neurológii nám poskytujú možnosť vyskúšať veľa praktických zručností v rámci odboru. Náročné sú naopak nočné služby a víkendové odlúčenia od rodiny, avšak treba povedať, že každý vyliečený pacient a zachránený život trošku z tejto ťažoby uberie,“ vysvetľuje MUDr. Lucia Kucháriková.

Na oddelení vnútorného lekárstva a geriatrie si mladí lekári tiež chvália kolektív, ktorý je dôležitou súčasťou ich pracovných dní. MUDr. Zuzana Hrabovská je s výberom povolania aj nemocnice spokojná. ,,Na práci lekára ma najviac baví, že môžem pomáhať pacientom, vidím zlepšenie stavu a stále sa učím niečo nové. Ťažké ale je, keď neviem pomôcť pacientovi dostatočne, pretože sú vyčerpané všetky liečebné možnosti. Občas je náročná aj práca s rodinnými príslušníkmi, ktorí nemajú záujem starať sa o svojich príbuzných,“ hovorí. Súhlasí s ňou aj budúca endokrinologička MUDr. Katarína Plauterová, ktorá hovorí: ,,Práca lekára ma mimoriadne baví, lebo cítim dôležitosť v pomáhaní ľuďom. Najviac ma v tomto povolané trápi, že enormný počet pacientov nedovolí takú kvalitu starostlivosti, ako si predstavujem,“ dodáva na záver.

Nemocnica Komárno prijala 5 absolventov za posledné tri roky a aktuálne sú voľné miesta na internom oddelení, taktiež nemocnica potrebuje diabetológa, neurológa, ďalšie lekárske posily na gynekologicko-pôrodnícke, pediatrické, chirurgické oddelenia,  na rádioterapiu a angiológiu a na oddelenie dlhodobo chorých.

(Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková, Hovorkyňa skupiny AGEL SK)