Mesto 2022. 07. 27.

V Komárne pokračuje obnova a zastrešenie kontajnerových stojísk

Pokračuje obnova a zastrešenie kontajnerových stojísk. Samospráva na to tento rok vyčlenila 118-tisíc eur a 10-tisíc eur na kúpu nových smetných nádob. Na týchto miestach prebiehajú, alebo čoskoro budú pribiehať nasledovné práce:

  • Ul. biskupa Királya – pozdĺž celej ulice – vytvorenie kompletne zastrešených a uzamykateľných stojísk.
  • V susedstve Ul. E. B. Lukáča medzi blokmi – prebehlo verejné obstarávanie, v krátkom čase sa začne s výstavbou uzamykateľného stojiska.
  • Ulica zlatého muža – prebehlo verejné obstarávanie, v krátkom čase sa začne s výstavbou uzamykateľného a zastrešeného stojiska.
  • Hrnčiarska ulica – vytvorenie nového uzamykateľného stojiska. Kúsok od existujúceho miesta, nakoľko pod súčasným vedú inžinierske siete, preto tu nie je možná výstavba.
  • Na začiatku Damjanichovej ulice – výstavba nového uzamykateľného stojiska – v prípravnej fáze.
  • Vnútorná okružná – výstavba nového stojiska pri garážach alebo v ich blízkosti – v prípravnej fáze.

Keďže sa občas vyskytli problémy s čipovými bránami, uzamykanie stojísk bude fungovať na kľúče. Samospráva v roku 2019 investovala do obnovy kontajnerových stojísk 140-tisíc eur, v roku 2020 90-tisíc eur a v roku 2021 230-tisíc eur. V súčasnosti prebieha príprava na obnovu ďalších stojísk.

Zdroj: Mesto Komárno