Mesto 2024. 04. 09.

V Komárne sa začnú opravovať výtlky

Koncom marca začali firmy s opätovnou výrobou asfaltu, čo znamená, že sa v Komárne začnú opravovať výtlky. Počas zimy sa používa len vrecovaný materiál, a aj to len v nevyhnutných prípadoch, skutočné opravy sa môžu začať až za priaznivého počasia.

V Komárne sa práce začali na základe podnetov od obyvateľov, už sa vyrezávajú poškodené časti ciest a postupne sa kladie asfalt. V nasledujúcich týždňoch sa budú opravovať cesty a chodníky na približne 40 uliciach vrátane mestských častí. V prvom kole sa plánuje s opravou takmer 550 metrov štvorcových za 42 000 eur.

Zdroj: Mesto Komárno